U bent hier

Verhuis

In september 2015 verhuizen 14 professionele bacheloropleidingen en 3 banaba's naar het bruisende Spoor Noord. De nieuwe campus zal plaats bieden aan 5000 studenten en bestaan uit twee gebouwen.

Het eerste campusgebouw werd ontworpen voor de opleidingen van de departementen Gezondheid en Welzijn en Onderwijs en Training:

Professionele bacheloropleidingen:

Ergotherapie Orthopedagogie Sociaal Werk Verpleegkunde
Vroedkunde Kleuteronderwijs Lager Onderwijs Secundair Onderwijs

Bachelor-na-bachelors:

Autismespectrumstoornissen Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg Oncologie

Op Spoor Noord krijgen de studenten Secundair Onderwijs die voor het keuzetraject Lichamelijke Opvoeding kiezen nu al les in de nieuwbouwsporthal van de parkloods. Zo goed als alle praktijklessen L.O. gaan hier door. Voor de zwemlessen maken de studenten de verplaatsing naar het compleet vernieuwde ‘Oude badhuis’, een eindje verderop in Antwerpen-Noord. Vanaf september 2015 zullen ook de theorielessen op campus Spoor Noord doorgaan.

Het tweede gebouw wordt de uitvalsbasis van de volgende opleidingen van het departement Wetenschap en Techniek:

Elektronica-ICT Elektromechanica Energiemanagement
Grafische en Digitale Media Integrale Veiligheid Vastgoed

Leuk om weten is dat het ontwerp van dit campusgebouw een weerspiegeling is van de opleidingen die er gegeven worden. Zo worden elektriciteitsleidingen niet verstopt in de ruwbouw, maar zichtbaar verwerkt in de muren. We investeren ook sterk in alternatieve warmte- en energietechnieken zoals Thermal Grid, warmtekrachtkoppeling (WKK) en thermische panelen. Deze zullen dienen voor elektriciteit- en warmwatervoorziening maar evengoed als didactisch materiaal voor de studenten.

Campusgebouw voor het departement Wetenschap en Techniek.


Studenten L.O. krijgen nu al les in de nieuwbouwsporthal op Spoor Noord.