Overslaan en naar de inhoud gaan

Thematische workshop Orthopedagogie

Een van onze vakexperten uit de opleiding Orthopedagogie begeleidt een interactieve groepsoefening met uw leerlingen. U kiest zelf een van de verschillende probleemstellingen uit het orthopedagogisch werkveld om mee aan de slag te gaan.

Programma

Aan de hand van een van onze onderstaande topics starten we een interactieve oefening in uw klasgroep. De onderwerpen zijn allen actueel en zijn zo gekozen dat ze ongetwijfeld aansluiting vinden bij de leefwereld van de jongeren. Het doel is om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de orthopedagogische hulpverlening, en te reflecteren over bredere thema's als inclusie, de relatie tussen hulpverlener en cliënt en grensoverschrijdend gedrag.

Deze workshop sluit naadloos aan bij lesinhouden uit richtingen als Humane Wetenschappen, Sociale Technische Wetenschappen, Jeugd- en Gehandicaptenzorg en Gezondheid- en Welzijnswetenschappen.

  • Beroepsgeheim in de hulpverlening

Wat doe ik als een meisje mij vertelt dat ze seksueel misbruikt wordt en mij vraagt om het niet verder te vertellen? Wat doe ik als ik verboden middelen vind in de leefgroep? Mag ik dit als hulpverlener doorgeven aan de politie of andere instanties? Moet ik zwijgen of spreken? In deze workshop bespreken we het beroepsgeheim in hulpverlening aan de hand van enkele situatieschetsen. Aan de hand van een concreet stappenplan leren de leerlingen in specifieke situaties afwegen of ze mogen spreken en met wie.

Eén op zes leerlingen is mantelzorger. Zij zorgen op regelmatige basis voor iemand uit hun gezin of omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische problematiek, … Leerlingen combineren deze zorg met school en hun sociaal leven. Vaak beseffen ze niet dat zij jonge mantelzorger zijn: ze zijn het gewoon en vinden het vanzelfsprekend. Ze durven ook vaak niet te praten over hun situatie: hoe zeg je bijvoorbeeld dat je ouder een verslavingsproblematiek heeft? In deze workshop gaan we dieper in op de kwetsbaarheid van deze jongeren, en gaan we aan de slag met getuigenissen van jonge mantelzorgers.

In de samenleving is er steeds meer aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Maar binnen de hulpverlening, waar dat minstens even vaak voorkomt, blijft dit thema onderbelicht. Hulpverleners worden hierbij geconfronteerd met conflicten: hoe zorg je voor het slachtoffer, én voor de dader? Kan je aan preventie doen en tegelijkertijd seksuele gezondheid mogelijk houden? Hoe sta je zelf ten aanzien van dit probleem? In de workshop zoeken we samen naar antwoorden en perspectieven. Door middel van een open en eerlijk gesprek leren we van elkaar.

Lange tijd is er in de residentiële hulpverlening veel aandacht geweest voor de therapeutische behandeling van jongeren. Toch maakt die maar een klein deel uit van hun dagelijks leven. Het merendeel van de tijd brengen de jongeren op school en/of in de leefgroep door. In deze workshop bekijken en bespreken we samen hoe we het pedagogisch klimaat in de leefgroep vorm kunnen geven. We baseren ons op de resultaten van recent onderzoek en concrete vragen van jongeren uit de jeugdhulp.

Een belangrijk dilemma binnen de hulpverlening is de positie die je aanneemt ten aanzien van de cliënt: hou je als professional best voldoende afstand, of probeer je net om zo dicht mogelijk bij de cliënt te staan? De laatste jaren lijkt hier wel antwoord op te komen vanuit vernieuwende inzichten waarbij de klemtoon komt te liggen op de kwaliteit van de relatie. In deze workshop willen we hier dieper op ingaan, en sprokkelen we antwoorden uit recente ontwikkelingen.

Praktisch

  • Duur van de workshop: 2 lesuren
  • Maximum aantal deelnemers: 25 leerlingen 
  • Locatie: digitaal, ofwel bij u op school of op onze campus Spoor Noord - Noorderplaats in Antwerpen
  • Interesse? Neem contact op met Joke Adriaensens of Wim Van Tongel voor meer info of om deze sessie in te plannen.