U bent hier

Studiegelden en -toelagen

Zoals bij elke hogeschool betaal je bij AP Hogeschool inschrijvingsgeld. Enerzijds bestaat dat uit studiegeld, anderzijds uit opleidingsgebonden kosten.

Hier kan je de studiegelden en opleidingsgebonden kosten voor dit academiejaar raadplegen.

Studiegeld, opleidingsgebonden kosten en extra kosten

Studiegeld en opleidingsgebonden kosten

Het studiegeld dat je betaalt voor een opleiding wordt bepaald door de Vlaamse overheid en is gebaseerd op verschillende elementen:

 • Het soort opleiding waarvoor je kiest: bachelor, master of postgraduaat.
 • Het soort studiecontract dat je afsluit met de hogeschool: diploma-, credit- of examencontract.
 • Het aantal studiepunten dat je opneemt.
 • De beursstatus: of je een studietoelage ontvangt of niet.
 • Jouw nationaliteit.

Met de opleidingsgebonden kosten betaal je het materiaal dat je doorheen het jaar in de les gebruikt. Dat verschilt per opleiding (bijvoorbeeld proefbuisjes in de opleiding Laboratoriumtechnologie, fotomateriaal in de opleiding Journalistiek). AP Hogeschool spant zich in om deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Voorbeeld:

Bij een inschrijving onder diplomacontract voor de professionele bacheloropleiding Hotelmanagement voor 60 studiepunten als niet-beurstariefstudent betaal je bij inschrijving het studiegeld voor 60 studiepunten en de opleidingsgebonden kosten van de opleiding Hotelmanagement:

 • Studiegeld : 234,1 euro (vast gedeelte) + 11,2 euro (variabel gedeelte) x 60 studiepunten = 906,1 euro
 • Opleidingsgebonden kosten : 50 euro
 • Totaal : 906,1 euro + 50 euro = 956,1 euro

Voorbeeld:

Bij een inschrijving onder diplomacontract voor de professionele bacheloropleiding Chemie voor 60 studiepunten als beurstariefstudent betaal je bij inschrijving het studiegeld voor 60 studiepunten en de opleidingsgebonden kosten van de opleiding Chemie:

 • Studiegeld : 106,9 euro
 • Opleidingsgebonden kosten : 150 euro
 • Totaal : 256,9 euro

Extra kosten

Afhankelijk van je opleiding en je vordering binnen het opleidingsprogramma kunnen tijdens het academiejaar extra kosten worden aangerekend. Dit gaat over het gebruik van speciale kledij, een syllabus, studiereizen, bezoeken in het kader van de opleiding aan voorstellingen, musea, enz. 

Kinderbijslag

Zodra je je inschrijft aan de hogeschool maken we jouw gegevens elektronisch over aan de afdeling Hoger Onderwijs in Brussel. Kinderbijslagfondsen kunnen via de kruispuntdatabank zien of je voldoet aan de voorwaarden om kinderbijslag te ontvangen.

Studietoelage

Een studietoelage is een financiĆ«le tussenkomst van de Vlaamse overheid. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt af van een aantal voorwaarden zoals gezinsinkomen, nationaliteit en je opleiding. 

De medewerkers van onze sociale dienst van Stuvo beantwoorden hierover al je vragen.

Je vindt ook meer informatie op de website van de Vlaamse Overheid. De aanvraag voor een studietoelage dien je zelf in bij de afdeling Studietoelagen van de Vlaamse overheid.

Verminderd studiegeld

Sommige studenten hebben recht op verminderd studiegeld. Het gaat onder meer over studenten die een studietoelage krijgen, maar ook anderen kunnen hierop een beroep doen.

Onze medewerkers van de sociale dienst van Stuvo onderzoeken of je voldoet aan de voorwaarden. Neem daarvoor contact op met hen. Als je in aanmerking komt, krijg je vermindering van het studiegeld aan de hogeschool.

Meer info

Neem contact op met onze sociale dienst of surf naar www.studietoelagen.be of www.centenvoorstudenten.be.
De formulieren die je nodig hebt, kan je terug vinden op deze websites.