U bent hier

Reglementen

Hier vind je de reglementen die door de hogeschool zijn vastgelegd. Als student word je geacht om deze reglementen te kennen. We raden studenten dan ook aan om ze bij de start van het academiejaar door te nemen.

Onderwijs- en examenreglement

In het onderwijs- en examenreglement zijn de regels vastgelegd in verband met onderwijs, examens en de rechtspositie van de student aan AP Hogeschool. Het biedt informatie over de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen, de inschrijving, de verschillende types van studiecontract, de aanvraag voor vrijstellingen, het verloop van de examens, de voorwaarden om te slagen voor een opleiding, de jaarkalender, enz.

ICT-reglement

Het ICT-reglement omvat de regels over het gebruik van de ICT-faciliteiten aan de hogeschool.

Bibliotheekreglement

Het bibliotheekreglement bepaalt de toegang tot en het gebruik van de bibliotheken van AP Hogeschool.

Reglement inschrijvingsgelden en opleidingsgebonden kosten

Hier kan je de studiegelden en opleidingsgebonden kosten voor academiejaar 2016-2017 raadplegen.