Overslaan en naar de inhoud gaan

Tomorrow’s music in practice today: a guide to contemporary informed performance practice (CIPP)

ine

‘Tomorrow’s music in practice today’ spitst zich toe op het ontwikkelen en in kaart brengen van een praktijkgerichte uitvoeringsmethode voor hedendaagse muziek, op maat van het hoger kunstonderwijs. Uit de praktijk – door middel van lezingen, workshops, cursussen en lessen – ondervond Ine Vanoeveren dat er een hoge nood is aan een praktijkgericht, geschreven document, dat zowel door studenten, docenten, componisten als door uitvoerende musici kan gebruikt worden als naslagwerk tijdens het voorbereiden van hedendaagse projecten en als cursusmateriaal van lessen hedendaagse muziek. Tijdens het schrijven van dit boek stelt Vanoeveren zich niet tot doel een theoretische opsomming van een hedendaagse uitvoeringsmethode weer te geven, maar wil ze een praktische leidraad (ritmische verduidelijkingen, verregaande microtonaliteit beschrijven, tips voor partituurvoorbereidingen meegeven, etc...) aanbieden om de relatie tussen uitvoerend muzikant, componist en hedendaagse schriftuur te verbeteren.

De huidige handboeken en naslagwerken rond hedendaagse muziek spitsen zich voornamelijk toe op één aspect: hetzij schriftuur, hetzij extended techniques van een bepaald instrument. Een algemene methode, die zowel voor musici als componisten bruikbaar is, is voorlopig nog niet beschikbaar. Als voorbeeld gebruikt Ine Vanoeveren handboeken zoals Extended Notation: The de-fiction of the unconventional van Christian Dimpker, die naast een duidelijke uitleg ook veel bron- en illustratief materiaal voorzien.