Overslaan en naar de inhoud gaan

Terra (in)firma

Koen Meyers

'Terra (in) firma' onderzoekt de veranderende relatie tussen mens en natuur als gevolg van klimaatverandering in het tijdperk van het Antropoceen. De sociale, culturele en economische delen van de samenleving, die intrinsiek verweven zijn met de natuurlijke omgeving, beginnen zich op vele gebieden in de wereld te ontrafelen. Deze nieuwe (on) bewuste - maar gedwongen - onderhandelde relatie tussen mens en natuur heeft geleid tot een breed scala aan maatschappelijke problemen. Zowel kunst als wetenschap spelen een cruciale rol bij het bestuderen en reflecteren over klimaatverandering, en dragen ook bij aan het publieke debat over het onderwerp. Hoewel historisch gezien er een sterke kloof is tussen wetenschap en kunst, wordt deze relatie veranderd door kunstenaars en wetenschappers die elkaar bereiken in de strijd tegen klimaatverandering. Het voorgestelde project wil deze kloof verder overbruggen en artistiek werk presenteren dat zijn basis heeft in de wetenschappelijke wereld. Uitgaande van een wetenschappelijk perspectief en blik, zal het project de menselijke relatie en co-ëxistentie met het veranderende land, natuurlijke systemen en ecologie van de aarde verkennen en deze relatie vertalen in artistiek werk. Dit project heeft als doel een zinvol theoretisch en artistiek kader te identificeren, als een voorbereidende fase voor het ontwikkelen van een doctoraatsaanvraag. Het analyseert, beschrijft en interpreteert de veranderingen in de mens-natuurrelatie veroorzaakt door klimaatverandering.