Overslaan en naar de inhoud gaan

Ten Oorlog!

Recent kwam hier verandering in, maar er is nog veel onontgonnen bronmateriaal en er blijven grote lacunes in het onderzoek naar de negentiende-eeuwse muziekcultuur. Dit project verricht een wetenschappelijk onderbouwde, interdisciplinaire en exhaustieve studie van één negentiende-eeuws muziekwerk in al zijn facetten. Het concentreert zich op De Oorlog (1873), een oratorium van Peter Benoit (1834-1901) op tekst van Jan Van Beers (1821-1888). Tot op heden werd dit monumentale werk nooit grondig bestudeerd, alhoewel De Oorlog wordt beschouwd als Benoits magnum opus en als een mijlpaal in de Vlaamse muziekgeschiedenis. In navolging van recente buitenlandse voorbeelden (Danuser & Zimmerman 2013) beoogt het voorliggend project een exhaustieve studie van het oratorium.

Dit project wil een licht werpen op de volgende centrale onderzoeksvraag: is De Oorlog inderdaad een mijlpaal in de Vlaamse muziekgeschiedenis, en zo ja, op welke manier vervult het oratorium deze functie, in de negentiende-eeuwse ontstaanscontext én in een hedendaagse uitvoering?

Het ambieert daarbij een wetenschappelijke meerwaarde, een maatschappelijke én een artistieke relevantie. Tussentijds zal er worden gepubliceerd in tijdschriften en nieuwsbrieven; de geschreven eindproducten zijn een artikelenbundel (in boekvorm) en een wetenschappelijk verantwoorde partituuruitgave. Ten Oorlog! zal uitmonden in de uitvoering van De Oorlog door deFilharmonie in 2018, in combinatie met een studiedag en een boek- en partituurvoorstelling.