Overslaan en naar de inhoud gaan

Possible spaces

Nina Herbosch, possible spaces

possible spaces wil meer duidelijkheid scheppen over de betekenis en relevantie van de ‘ruimte’ waarbinnen een theatermaker opereert. Onder ruimte begrijpen we hier de context waarbinnen een gegeven performance plaatsvindt; of nog het kader waarbinnen die performance betekenis krijgt. In hoeverre is dit kader bepalend voor de interpretatie van een stuk? En hoe beïnvloedt dit kader het artistieke proces waarbinnen een performance vaste vorm aanneemt?  Op welke manier kan/wil de maker bij de creatie van het kunstwerk rekening houden met contextgebonden invloeden op de perceptie van dat werk, in casu een theatervoorstelling of performance? Dat zijn de centrale vragen van dit onderzoek.