Overslaan en naar de inhoud gaan

I’ve Never Been Big Sick

Ulla Deventer

Ulla Deventer begon een intensief artistiek onderzoek naar de wereld van de prostitutie. Ze werkte in steden als Brussel, Parijs, Athene en Accra, Ghana. De belangrijkste motivatie voor dit onderzoeksproject is om te onderzoeken hoe kunst nieuwe perspectieven kan bieden aan een door clichés gedomineerd onderwerp, namelijk prostitutie, om zo het stigma aan te pakken dat daaraan verbonden is.

Deventer wil een alternatieve visuele taal ontwikkelen die voorbij gaat aan een louter documentaire benadering, een die gebaseerd is op intermenselijke relaties en interacties met de onderwerpen. Een belangrijke referentie is het werk van sociologen J. Kleinman en J.W. Schneider, die kritisch staan ten aanzien van academisch onderzoek dat vaak gebukt gaat onder een starre en vooringenomen visie. Veel sociale wetenschappers die stigma bestuderen doen dit vanuit theorieën die tot stand komen door de eerstehands ervaring van de mensen die op dagelijkse basis in aanraking komen met sociale stigma’s.