Overslaan en naar de inhoud gaan

Imaging research

Dit project is een metaonderzoek naar de onderlinge relaties tussen theater, fotografie en documentaire film en relevantie van kunstonderwijs, onderzoek in de kunsten en internationalisering in een context van globalisering, culturele identiteit en mobiliteit. Het uitgangspunt is een multidisciplinaire benadering (theater, documentaire film en fotografie) waarbij het eindresultaat een theatrale constructie is die balanceert tussen fictie en realiteit (zoals de foto een uitvergroting van de werkelijkheid is).

In de eindpresentatie – die verpakt wordt als onderzoeksdag – worden fictieve lezingen afgewisseld met werkelijke lezingen en onderzoeksverslagen en tentoonstellingen georganiseerd. Een cruciaal onderdeel wordt een documentaire film waarin een aantal studenten gevolgd wordt tijdens een uitwisselingsproject, hetzij vanuit Antwerpen naar het buitenland of andersom. Deze documentaire film wil, net zoals de (fictieve) lezingendag, de werkelijkheidservaring onderzoeken.

Promotoren en onderzoeksteam:
Jean Paul Van Bendegem (VUB)
Frank Focketyn (KCA)
Liese Stuer (KCA)
Johan Pas (KAA)
Stefaan Van Brabandt (theaterschrijver en acteur)