Overslaan en naar de inhoud gaan

Gezichtspunten in de periferie

In dit project ligt de focus op de artistieke, wetenschappelijke en filosofische benadering van het onderzoek van perifere visie, waarneming buiten het centrum van de blik. Hierbij wordt verder gebouwd op eerder onderzoek om kennis hieromtrent verder te verruimen.

Er wordt een geheel nieuw soort beeld gecreëerd ­‐ beelden die kunnen herkend worden in de periferie, maar niet in het centrale gezichtsveld. In het onderzoeksproject zullen huidige bevindingen en deze uit het vorig onderzoeksproject bekeken worden vanuit meerdere disciplines.

Promotor: Erik Myin