Overslaan en naar de inhoud gaan

Artificiële extensies van de akoestiek in de muziekpraktijk

De digitalisering opent eindeloos veel mogelijkheden voor de improvisatorische uitvoeringspraktijk. Hoewel er wereldwijd talloze artiesten en componisten binnen dit veld werkzaam zijn ontbreekt er een gebruiksvriendelijke toegang die musici helpt om de stap te zetten in de richting van deze aanvullende klankwereld. In de praktijk gaapt er vaak een kloof tussen de technologische vooruitgang en de muzikale toepassing van soft- en hardware apparatuur.

Tegemoet komend aan deze lacune wordt er technologisch experimenteel onderzoek verricht dat in team voortdurend wordt getoetst aan de praktijk. Het onderzoeksteam - bestaande uit Vitja Pauwels, Hendrik Lasure en Casper Van De Velde - verkent zo de aanvulling die elektronica kan betekenen voor hun akoestische instrumenten (respectievelijk gitaar, piano en drums) met als uitgangspunt dat het studio-gegeven zich meer en meer naar het podium verplaatst.

Het doel van dit onderzoek is om musici in staat te stellen elektronische manipulaties van de akoestisch gegenereerde klanken door te voeren, met bijzondere aandacht voor interactie tussen de muzikanten. De hanteerbaarheid van de technologische ontwikkelingen staat centraal omdat de toepasbaarheid binnen een improvisatorische context wordt beoogd.

De methodologie van het onderzoek doorloopt telkens vier stappen: exploratie van akoestische capaciteiten van elk van de instrumenten, ontwikkeling van artificiële extensies met behulp van soft- en hardware, ontwikkeling van adaptiviteitsmogelijkheden (wederzijdse manipulaties) en reflectie (terugkoppeling).