Overslaan en naar de inhoud gaan
Vlot op weg: wegenrecht voor lokale ambtenaren

Vlot op weg: wegenrecht voor lokale ambtenaren

Lokale besturen komen dagelijks in contact met het wegenrecht, zeker nadat het Gemeentewegendecreet in 2019 de spelregels ervan grondig wijzigde. Goed geïnformeerde ambtenaren en bestuurders maken de uitgebreide taak van de gemeente als wegbeheerder aanzienlijk lichter.

Een wandelpad aanleggen? Een verkaveling vergunnen? Een doorsteekje vrijmaken van struikgewas? Al deze kwesties passeren de revue aan de bestuurstafel. In de tweedaagse opleiding ga je met deze (en nog meer) vragen praktisch aan de slag.

INHOUD

Dag 1

DEEL 1: algemene begrippen van het wegenrecht

 • indeling der wegen
 • definities uit het Gemeentewegendecreet
 • bronnen van rooilijn(en)(plannen)

DEEL 2: de procedures uit het Gemeentewegendecreet

 • erkennen, aanleggen, verplaatsen, wijzigen en opheffen van een gemeenteweg
 • integratie met de ruimtelijke ordening
 • verzoeken tot erkenning/opheffing van een gemeenteweg
 • praktische oefeningen voor het toepassen van de juiste procedure

Dag 2

DEEL 3: beheer en afpaling

 • beheer van gemeentewegen: beheerslast en ambtelijke bevoegdheid
 • verzoek tot herwaardering
 • afpaling
 • het gemeentelijk wegenregister

DEEL 4: handhaving

 • algemene verbodsbepalingen
 • het gemeentelijk reglement als aanvulling
 • last tot herstel, bestuurlijke dwangsom en bestuursdwang
 • verzoek tot opleggen van een last tot herstel

DOELGROEP

 • medewerkers en leidinggevenden van de diensten Mobiliteit, Omgeving, Vergunningen, Patrimonium
 • leidinggevenden binnen technische diensten
 • beleidsmedewerkers en mandatarissen van het lokaal bestuur

LEERDOELSTELLINGEN

Na deze opleiding ken je:

 • de algemene begrippen van het wegenrecht
 • de definities, doelstellingen en algemene principes van het Gemeentewegendecreet, inclusief de autonome procedure voor het verplaatsen en opheffen van gemeentewegen, en de geïntegreerde procedure met omgevingsvergunningen
 • de mogelijke verzoekschriften t.a.v. gemeentewegen

Na deze opleiding kan je:

 • praktische kwesties over openbare wegen juridisch beter inschatten
 • de procedures uit het Gemeentewegendecreet correct toepassen
 • de mogelijkheden tot verzoek en inspraak van burgers inzetten in kader van het gemeentelijk wegenbeleid

BIJKOMENDE INFORMATIE

 • ervaring is een meerwaarde, maar niet vereist
 • opgelet: het wegverkeersrecht komt niet of slechts beperkt aan bod in deze opleiding
Terug naar overzicht