Overslaan en naar de inhoud gaan
Psychosociale risico's duurzaam aanpakken - 2024

Psychosociale risico's duurzaam aanpakken

Iets voor jou?

Je weet intussen dat de aanpak van psychosociale risico’s verplicht is, maar hoe begin je daar concreet aan? Wil je het verschil maken voor je medewerkers? Ben je bekommerd om hun psychosociaal welzijn en wil je daar je schouders onder zetten in je organisatie? Dan ben je de geknipte persoon om de opleiding Manager PSR te volgen. Deze opleiding biedt een win-win: inzetten op welzijn levert op termijn concurrentievoordeel en besparingen op voor een organisatie.

In een kleine groep van maximaal 8 deelnemers ga je aan de slag. Je leert psychosociale risico’s herkennen en aanpakken vanuit een oplossingsgerichte, succesvolle strategie. Een vooropleiding is niet nodig; onze docenten begeleiden je door het hele traject. Zo wordt het op jouw werkvloer straks fijn vertoeven.

De nadruk binnen de opleiding ligt op een concrete en duurzame aanpak. Verwacht je aan een activerende lessenreeks: je krijgt opdrachten mee, we bespreken praktijkgevallen en je verwerft inzicht door discussie. Bij de start van de opleiding kies je een bedrijfscase waaraan je verder werkt doorheen de lessenreeks. Na iedere les pas je het geleerde toe op jouw case. Het resultaat bespreken we de volgende lesdag.

Meer toelichting bij deze opleiding, vind je in deze video.

Wat leer je?

Op het einde van de opleiding heb je niet alleen inzicht in psychosociale risico’s maar een heus welzijnsplan voor jouw organisatie.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Dag 1: Iedereen heeft de mond vol van de psychosociale risico’s in onze samenleving, maar wat betekent dit nu concreet? Is het effectief zo slecht gesteld met onze mentale toestand? We brengen in kaart hoe het nu effectief staat, en voeren een nulmeting uit voor jouw organisatie. Vervolgens bekijken we mogelijke oplossingen a.d.h.v. het Brugs model.
 • Dag 2: Een collega valt uit voor een langere periode, terwijl jij nooit merkte dat er iets aan de hand was met hem. Je medewerkster klaagt regelmatig over maagpijn en je adviseert haar om langs te gaan bij de huisarts. In beide gevallen kan er sprake zijn van een psychosociaal risico. We definiëren het begrip psychosociaal risico en ontdekken wat de oorzaken, gevolgen en effecten zijn. We maken ook kennis met de welzijnscirkel.
 • Dag 3: ‘Dat is positieve stress’ hoor je wel eens. Klopt dat? Wanneer doet stress iets goeds en vanaf wanneer wordt het alarmerend? En wat is het verschil tussen een depressie en een burn-out? We beantwoorden deze vragen en leren hoe je het stressniveau onder controle houdt bij individuen maar ook op organisatieniveau.
 • Dag 4: Bij wie kan je terecht wanneer het misloopt op psychosociaal vlak? De wet voorziet in een formele procedure, maar voor het zover moet komen, kan je informeel al heel wat doen. We verkennen de wet, aansprakelijkheid en procedures. Geen saaie theorie, maar moeilijke concepten begrijpelijk uitgelegd a.d.h.v. praktijkvoorbeelden.
 • Dag 5: Je baas doet je een oneerbaar voorstel of een collega wordt gepest. En wat als een klant het al te bont maakt aan de balie? We verkennen de verschillende verschijningsvormen van grensoverschrijdend gedrag en proberen verschillende technieken om dit bespreekbaar te maken.
 • Dag 6: Je komt thuis van een lange werkdag, en wil even stoom afblazen. Je had een fantastisch weekend en wil je collega’s hierover vertellen. Heb je het gevoel dat je toehoorder echt naar je luistert? Een collega zegt kwaad ‘dat hij altijd de laatste is die iets te horen krijgt’. Hoe kom je te weten wat hem echt frustreert, en wat hij echt zou willen? Vandaag gaan we aan de slag met de 7 vaardigheden van actief luisteren en de 7 basistechnieken om erkenning en steun te verlenen in emotionele situaties.
 • Dag 7: Toch even de mailbox checken in het weekend, dat verslag nog lezen als de kinderen in bed liggen, … zolang dit uitzonderlijk gebeurt, is het ok. Maar wat als dit routine wordt? Wat als dit ‘verwacht’ wordt? Regelmatig meldt één van je collega’s zich een dagje ziek. Ziek is ziek, maar je merkt dat dit onder de collega’s zorgt voor ongenoegen. Vandaag bekijken we hoe we op een gezonde manier rust kunnen inbouwen in ons leven, maar ook wat een organisatie kan doen opdat haar medewerkers ’s morgens fit aan de werkdag kunnen beginnen. Daarnaast zoeken we uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen graag komen werken, we gaan van een verzuimbeleid naar een aanwezigheidsbeleid.
 • Dag 8: De nieuwe aanpak i.v.m. agressie op het werk is klaar, maar je collega wordt er niet warm van. De laatste personeelsvergadering was eerder een klachtenforum dan een constructief overleg. Hoe zorg je ervoor dat veranderingen door al je collega’s worden toegepast? Hoe zorg je ervoor dat een vergadering oplossingen brengt? Vandaag ontdekken we technieken en modellen om te implementeren met impact en om vergaderingen zodanig te organiseren dat er resultaten worden geboekt.
 • Dag 9: We hebben nu alle psychosociale risico’s onder de loep genomen: we weten hoe ze ontstaan, hoe we ze kunnen voorkomen, en hoe we ze met impact kunnen aanpakken als ze toch opduiken . Tijd om alles samen te brengen in 1 welzijnsplan. Vandaag staat in het teken van het opmaken van een beleid voor jouw organisatie. Uiteraard krijg je hierbij ondersteuning van 2 ervaren docenten.
 • Dag 10: Lesdag 10 plannen we bewust enige tijd na lesdag 9. Zo krijg je de kans om je plan in de praktijk te brengen. Vandaag bekijken we samen hoe je beleid loopt: welke stappen zijn al gezet en hoe was de reactie daarop? Wat zijn de volgende actiepunten? Je krijgt nieuwe tips en tricks om je plan te borgen en te blijven verbeteren. Tenslotte hebben we ook aandacht voor jouw zelfzorg. Hoe zorg je ervoor dat het welzijnsbeleid jouw eigen welzijn niet bedreigt?

De concrete lesdagen kan je hiervinden.

Ook na deze lessenreeks houden we graag contact met je. Daarom organiseren we jaarlijks Masterclasses om nieuwe trends/wetgeving op te volgen, maar ook om te kijken hoe jouw welzijnsplan zich verder uitrolt!

Praktische informatie

 • Deze opleiding wordt begeleid door Annick Alders en Frank Van der Elst.
  • Annick is jurist bij Cautius. Zij is gespecialiseerd in de psychosociale aspecten van arbeidsveiligheid, verleent hierover advies en geeft bedrijfsinterne opleidingen. Zij begeleidt daarnaast vanuit een oplossingsgericht systeemmodel bedrijven en individuen op zoek naar psychosociaal welzijn. Annick was tussen 2001 en 2019 advocaat bij Crivits & Persyn. Na bijna 20 jaar in de zakenadvocatuur begrijpt zij bij uitstek het moeilijke evenwicht tussen economie en psychosociaal welbevinden. Bovenal weet zij dat zowel werkgevers als werknemers concrete tools en oplossingen willen, in plaats van problemen en beperkingen. Annick publiceert geregeld over de materie.
  • Frank is erkend klinisch psycholoog en PAPS. Hij richt zich zowel op de preventieve als curatieve aspecten van psychische problemen bij volwassenen. Dit door ondersteuning te bieden aan zowel het individu (medewerker, bedrijfsleider, leidinggevende) als de context (gezin, team, organisatie). Zijn activiteiten zijn gericht op de bevordering van het algemeen psychisch welzijn op individueel, team en organisatie niveau. Op dit laatste niveau heeft Frank een ruime ervaring bij het opzetten van een welzijnsbeleid, aanwezigheidsbeleid en re-integratie beleid of het voeren van risicoanalyses inzake psychosociale aspecten.
 • Deelnemers ontvangen een attest van deelname.
 • Deze praktijkopleiding komt in aanmerking als bijscholing voor preventieadviseurs.
 • De prijs van deze studiedag is inclusief lunch, dranken, studiemateriaal én enthousiaste lesgever(s).
 • Feedback van een aantal deelnemers:
  • Waarom ik deze opleiding zou aanraden? Ze raakt je niet enkel in het hoofd maar ook in het hart! Ik bedoel dat je daar niet gewoon zit te zitten en leerstof binnen krijgt die je nadien moet verwerken. Op een of andere manier speelt de cohesie van Annick en Frank in op meer dan het cognitieve. Dit is geen gewone cursus, maar een cursus met impact. - Kurt Vervoort - Katholiek Onderwijs Vilvoorde
  • Een opleiding waar ik niet alleen veel opgestoken heb, maar me enorm goed voelde bij zowel de medecursisten, de toplesgevers als het Veiligheidsinstituut. - Bart Maes, Facilicom Belgium
 • Deze opleiding komt in aanmerking voor betaling via
  • KMO-portefeuille : geregistreerd onder nummer DV.O232895, thema 'beroepsspecifieke competenties',
  • Digitale opleidingscheques

Meer informatie omtrent deze incentives vind je op de pagina 'steunmaatregelen'.

Terug naar overzicht