Overslaan en naar de inhoud gaan

Marjorie Theunen

Apr. Marjorie Theunen (°1976) is afgestudeerd in 2001 aan de KU Leuven als Apotheker, Master in de Farmaceutische wetenschappen. Sinds 2001 werkte ze als vervangend apotheker en als adjunct-apotheker in verschillende Antwerpse apotheken. In juni 2009 behaalde ze op de UA de academische graad van “Leraar” (Specifieke lerarenopleiding-chemie).

In april 2009 is ze gestart als lector aan de AP Hogeschool, waar ze sindsdien voornamelijk farmaceutische vakken doceert aan de Farmaceutische en Biologische laboratoriumtechnologen (FBT); farmacologie, toxicologie, galenica, farmaceutische analyse, anatomie/fysiologie, chemie. In het kader van het praktijkvak Farmaceutische analyse (galenica en Kwaliteitscontrole) maken de studenten bereidingen en controleren deze op kwaliteit (aan de hand van o.a. instrumentele analyse) volgens de kwaliteitseisen van de Europese Farmacopee. Hieruit zijn een aantal mooie onderzoek topics ontstaan.  Sinds 2018 is ze dan ook actief als onderzoeker binnen de opleiding BL-FBT. In samenwerking met de Dienst Geneesmiddelenonderzoek van de Algemene Farmaceutische Bond stuurt en begeleidt ze onderzoeken met als doel de kwaliteit van farmaceutische bereidingen te optimaliseren. 

Daarnaast is ze co-stagecoördinator en begeleidt ze studenten tijdens hun stageperiode. Hierdoor wordt de voeling met het werkveld behouden en kan het curriculum up-to-date gehouden worden. 

Momenteel is ze ook actief in een werkgroep die het traject “duaal leren” vorm wil geven. Op deze manier werkt zij de driehoeksverhouding “Student-Hogeschool-Werkveld” verder uit. 
 

Projecten