Overslaan en naar de inhoud gaan

David Walewijns

David Walewijns behaalde in 2021 magna cum laude een master in de Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Sinds 2021 is hij werkzaam aan de AP Hogeschool Antwerpen binnen de departementen ‘Business & Recht’ en ‘Media, Design en IT’. Zijn onderzoeksinteresse omvat verschillende gebieden, waaronder: (sociale) media, journalistiek, Virtual Reality, digital games, persuasieve communicatie, digitalisering en marketing. Hij is vertrouwd met zowel kwantitatieve (enquêtes, experimenten) als kwalitatieve onderzoekstechnieken (diepte-interviews).

Voor zijn masterproef voerde David een experiment uit naar het gebruik van Virtual Reality om jongeren te sensibiliseren rond klimaatverandering en waterschaarste (Titel: To Give or Not to Give in VR: Examining the prosocial effects of a 360° video documentary supporting a clean water charity. Artikel). Hij is hiervoor ook verbonden met het ‘Immersive Lab’ (expertisecentrum AP Hogeschool Antwerpen).

Projecten