Overslaan en naar de inhoud gaan

Barbra Schits

Barbra studeerde in 2007 af als licentiaat Sociale Wetenschappen, afstudeerrichting Onderwijs, Cultuur en Theoretische Sociologie. Ze begon als leerkracht NT2, NT1 en Communicatie in het onderwijsveld voor het Centrum voor Basiseducatie. Ze combineerde deze opdracht met een specifieke lerarenopleiding (Leraar in Opleiding).

Nadien werd ze coördinator studentenloopbaanbegeleiding bij de voormalige Artesis Hogeschool waar ze individuele en departementale ondersteuning gaf aan studenten met specifieke onderwijsbehoeften. Ondertussen staat ze 12 jaar in de lerarenopleiding en is ze naast lector van theoretische opleidingsonderdelen ook begeleider en coach van studenten in hun praktijkgerichte leservaringen. Daarnaast neem ze deel aan de curriculumvernieuwing van de Verkorte Educatieve Bachelor en de Educatieve Graduaatsopleiding.

Projecten