Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Bedrijfsmanagement

Supply Chain Management

 • Dagtraject
 • Verkort programma mogelijk
 • Vervolgtraject op graduaat/HBO5

  Troeven

  GEMEENSCHAPPELIJK EERSTE SEMESTER

  Het eerste semester is een periode van proeven en oriënteren waarin we veel belang hechten aan een juiste studiekeuze. Via probleemgestuurd onderwijs maak je grondig kennis met de vier afstudeerrichtingen van de opleiding. Pas in het tweede semester kies je dan een afstudeerrichting die het beste bij jou past. Je kan hierbij rekenen op onze lectoren die als échte coaches jouw keuzeproces begeleiden en jouw groei stimuleren.

  Vanaf dag één volgen we jouw ontwikkeling dan ook van dichtbij op. Aan de hand van diverse niet-bindende instaptoetsen (Nederlands, Frans, Engels en Wiskunde) houden we je een spiegel voor. Op basis van de testresultaten, versterken we gericht jouw startcompetenties via extra contacturen als je daar nood aan hebt. Een succesvolle heroriëntering naar een boeiende graduaatsopleiding is ook mogelijk binnen de hogeschool.

  Vanaf het tweede semester maak je een keuze om je te verdiepen in één specifieke afstudeerrichting. In het derde jaar ligt de focus op interesses en verruimen. Via een cross-over business project, meerdere keuzetrajecten, bachelorproef en stage werk je aan het verwerven van kennis en inzichten over disciplines heen.

  MYTALENT

  We hechten veel belang aan attitudetraining en professionele ontwikkeling. Je verwerft belangrijke 21st century skills waarbij we vooral focussen op zelfregulering, creatief denken en internationale competenties. Daartoe krijg je in het eerste jaar per klas van ongeveer 35 studenten een klasmentor toegewezen, die jou persoonlijk begeleidt aan de hand van onderwijsleergesprekken en meerdere individuele coachingsgesprekken. Je staat er niet alleen voor!

  KEUZETRAJECTEN

  Je bent de architect van jouw studieloopbaan en krijgt vanaf het tweede jaar de kans om via vier keuzetrajecten kleur te geven aan jouw ontwikkeling: Smart Logistics, Green Logistics of Ondernemerschap. Je kan ook opleidingsonderdelen opnemen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding.

  PRAKTIJK EN LANGE WERKVELDSTAGE

  Praktijk is overal aanwezig in de opleiding. Je sluit je studies af met een lange werkveldstage van 13 weken. We kiezen daarnaast voor nieuwe werkvormen zoals probleemgestuurd onderwijs, zelfstudie via digitale leerpaden, geïntegreerde of multidisciplinaire praktijkprojecten, ‘real cases’, … Daarnaast spelen we spelen voortdurend in op trends zoals de impact van Internet of Things, big data, artificiële intelligentie, stadsdistributie, omnichannel logistics, … We werken uiteraard ook samen met werkveldpartners met naam en faam.

  Programma

  EERSTE JAAR

  Het eerste semester is gemeenschappelijk voor alle afstudeerrichtingen van de opleiding Bedrijfsmanagement. Je verwerft een basiskennis van alle disciplines en spitst je toe op algemene economische en bedrijfskundige kennis en inzichten, aangevuld met de nodige digital skills en taalvaardigheden. In MyTalent focussen we op jouw persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing. Aan het einde van het eerste semester maak je een begeleide keuze voor een afstudeerrichting.

  Vanaf het tweede semester richten we ons op opleidingsonderdelen met specifieke logistieke inhoud.

  TWEEDE JAAR

  Je verdiept je in diverse aspecten van logistiek en warehousemanagement. Je verwerft diepgaande kennis in de verschillende transportmodi (maritiem, weg, spoor, lucht, binnenvaart). Je wordt geleidelijk specialist in douane, accijnzen en BTW, en leert meer over financieel management en het berekenen van de kostprijs. Je breidt je kennis van het Frans, Engels en Duits of Spaans uit om in deze talen zakelijk te kunnen communiceren. Je voert ook een geïntegreerd praktijkproject uit en kiest tot slot een keuzetraject (6 studiepunten): Smart Logistics, Green Logistics of Ondernemerschap. Je kan ook opleidingsonderdelen opnemen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding.

  DERDE JAAR

  Je zal enkel nog lessen volgen in het eerste semester. Je verruimt je horizon met het vervolg van jouw keuzetraject (3 studiepunten) en een cross-over business project. Je verdiept je verder in douane, internationaal transportrecht, kwaliteitsmanagement en ERP-pakketten, en je leert een volledig expeditiedossier op te stellen. Het laatste semester van je opleiding spendeer je volledig aan jouw (buitenlandse) stage en bachelorproef.

  Modeltraject Academiejaar 2021-22

  • Bedrijfsmanagement modeltraject 1 - 60 SP*onder voorbehoud van wijzigingen
   OPLEIDING SP
   Français 3
   English 3
   Micro-economie 3
   Bedrijfsmanagement oriëntatie 8
   Inleiding tot het recht 3
   Onderzoeksvaardigheden 3
   Professional digital skills 3
   MyTalent: 21st century skills 1 4
   Macro-economie 3
   Excel 3
   Supply Chain Management 3
   Internationale handel 3
   Transportmodi 3
   Economische aardrijkskunde 3
   Business case LM 3
   Communication en français 3
   Communication in English 3
   MyTalent: 21st century skills 2 3
  • Bedrijfsmanagement, Supply Chain Management modeltraject 2 - 60 SP*onder voorbehoud van wijzigingen
   OPLEIDING SP
   Starten met ondernemen_SCM 3
   MyTalent: 21st century skills 3_SCM 3
   Le français de la logistique 3
   English for logistics 3
   Inleiding BTW, douane en accijnzen 3
   Financieel management 5
   Haven en hinterland 6
   Le français approfondi de la logistique 3
   Advanced English for logistics 3
   Maritime Supply Chain Management 4
   Luchtvervoer 3
   Transport economics 3
   Project Global forwarding 6
   • Duits*onder voorbehoud van wijzigingen
    Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
    Opmerking: Je moet ook volgende keuzeoptie nemen: Green logistics of Smart logistics of Ondernemerschap.
    OPLEIDING SP
    Duits 1 3
    Duits 2 3
   • Green logistics*onder voorbehoud van wijzigingen
    Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
    Opmerking: Je moet ook volgende keuzeoptie nemen: Duits of Spaans.
    OPLEIDING SP
    Duurzaam ondernemen in de logistiek 3
    Circulaire economie 3
   • Ondernemerschap*onder voorbehoud van wijzigingen
    Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
    Opmerking: Je moet ook volgende keuzeoptie nemen: Duits of Spaans.
    OPLEIDING SP
    Creativiteit en innovatie_SCM 3
    Management voor de ondernemer_SCM 3
   • Smart logistics*onder voorbehoud van wijzigingen
    Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
    Opmerking: Je moet ook volgende keuzeoptie nemen: Duits of Spaans.
    OPLEIDING SP
    Business proces analyse & project management_SCM 3
    Team project ontwikkeling_SCM 3
   • Spaans*onder voorbehoud van wijzigingen
    Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
    Opmerking: Je moet ook volgende keuzeoptie nemen: Green logistics of Smart logistics of Ondernemerschap.
    OPLEIDING SP
    Spaans 1 3
    Spaans 2 3
  • Bedrijfsmanagement, Supply Chain Management modeltraject 3 - 60 SP*onder voorbehoud van wijzigingen
   OPLEIDING SP
   Douane-Accijnzen en BTW: update - aanvulling 3
   Praktisch warehousemanagement 3
   Goederen- en transportverzekeringen 3
   Kostprijsberekening 3
   Marketing voor logistiek: B2B, Diensten 3
   Warenkennis en gevaarlijke goederen 3
   Project Logistiek management/ Bachelorproef 15
   Stage Logistiek management 24

  Download een printklare pdf-versie

  Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

  Internationaal

  Internationalisering loopt dwars door alle leerlijnen van de opleiding. Wij bereiden je professioneel en persoonlijk voor op de kosmopolitische samenleving van vandaag en morgen. De opleiding creëert een stimulerende leeromgeving waar je de mogelijkheid krijgt om internationale en interculturele competenties te verwerven. Door middel van buitenlandse ervaringen en internationalisation@home ontwikkel je je tot een wereldburger die met een brede blik en een open houding in de wereld staat en sociaal betrokken is. Internationalisering is ingebed in het curriculum door middel van een mobility window en de integratie van internationale projecten. Daarnaast ondersteunt de opleiding ook initiatieven met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden.

  Erasmus

  In het derde jaar krijg je de kans om in het eerste semester op Erasmus-uitwisseling te gaan en zo een semester in het buitenland te studeren. In het laatste semester kan je bovendien een stage van 13 weken lopen in het buitenland. Zo kan je je talenkennis nog wat meer bijspijkeren, leer je nieuwe culturen kennen en op die manier ervaar je ook hoe het is om in een internationale context professioneel samen te werken. Hiervoor stelt de opleiding beurzen te beschikking.

  Internationalisering@home

  Internationale en interculturele competenties verwerf je ook op de eigen campus. Door het gebruik van internationale vakliteratuur, internationale gastdocenten, international weeks, collaborative online international learning, … verruim je je blik. Verschillende opleidingsonderdelen worden ook in een andere taal gedoceerd.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Bachelors in het Bedrijfsmanagement die gespecialiseerd zijn in Logistiek Management zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. De Antwerpse haven wordt jouw natuurlijke biotoop: expeditiebedrijven en transportfirma’s staan nu al op je te wachten.

  Antwerpen is een draaischijf van de mondiale logistieke handel. Bedrijven in en rond de haven van Antwerpen zijn voortdurend op zoek naar logistieke profielen waardoor er een tekort is aan logistieke specialisten. Rond de haven bevinden zich bovendien talrijke distributiecentra. Je kan aan de slag in de sector van het transport, expeditie, productie, warehousing of douane. Daarnaast kan je ook terecht in de service logistiek zoals bij gemeenten of evenementen.

  Verder studeren

  Studeer je graag verder? Ook dat kan! Met jouw diploma ligt de weg via een schakelprogramma naar een masteropleiding helemaal open.

  Duurt dat te lang? Je kan in één jaar tot anderhalf jaar een tweede bachelor Bedrijfsmanagement behalen in een andere afstudeerrichting. Aan jou de keuze!

  Flexibel studeren

  Verkorte programma's

  Als je al een bachelordiploma op zak hebt, bieden we enkele verkorte programma’s aan. Zo kan je op één tot anderhalf jaar tijd een extra diploma Bedrijfsmanagement in een andere afstudeerrichting behalen.

  Vervolgtraject op graduaat

  Als je de volledige graduaatsopleiding Transport en Logistiek met succes doorlopen hebt, kan je het diploma van bachelor in het Bedrijfsmanagement met afstudeerrichting Logistiek Management behalen na het volgen van een vervolgtraject van 90 studiepunten.

  Projecten en stage

  Alle vaardigheden, kennis en inzichten die je in de les opdoet, breng je in de praktijk tijdens projecten, bedrijfssimulaties, de stage en je bachelorproef.

  Business project Global Forwarding (TWEEDE JAAR)

  Logistiek medewerkers zijn de architecten van de Supply Chain. Ze zorgen ervoor dat goederen over de hele wereld tijdig op hun bestemming geraken. In dit opleidingsonderdeel werk je in groepjes, waarbij je de keuze maakt voor een product dat geëxporteerd wordt vanuit Antwerpen naar een welbepaalde plek in de wereld. Je maakt een analyse van de lokale markt en de lokale eisen voor import, en vervolgens kijk je na welke exportformaliteiten er nodig zijn. Je beslist welke opeenvolging van transportvorm het best geschikt is om de goederen op bestemming te krijgen, en welke bedrijven de beste prijs/kwaliteit-dienstverlening bieden. Samen met de douane- en verzekeringsaspecten kom je tot een volledig expeditiedossier dat je samen met je groepsleden opstelt in het Frans en presenteert. Ook in het Frans, natuurlijk. Je rapport is opgesteld volgens de NBN-normen in Word en de berekeningen doe je aan de hand van Excel. De presentatie doe je aan de hand van Powerpoint of een beter alternatief. 

  STAGE

  Afstuderen doe je na een geslaagde werkveldstage van 13 weken in binnen- of buitenland. Tijdens deze stage krijg je de mogelijkheid verder te werken aan de leerresultaten die je nog onvoldoende beheerst om te kunnen afstuderen. De activiteiten van de stage en jouw zelfreflectie rapporteer je aan de hand van stagedagboeken. De resultaten en reflecties licht je mondeling toe aan je vaklectoren aan het einde van de stageperiode.

  BACHELORPROEF

  De bachelorproef heeft de vorm van een individueel praktijkgebaseerd actieonderzoek. Je formuleert een onderzoeksvraag die gerelateerd is aan jouw stageplaats, werkt die onderzoeksvraag verder uit tijdens de stage en rapporteert de resultaten aan de hand van een individueel werkstuk dat je ook presenteert voor een vakjury.

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou