Bachelor Orthopedagogie - Onderwijsondersteuning | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Orthopedagogie

Onderwijsondersteuning

Traject Onderwijsondersteuning

In dit traject leer je hoe je als professionele bachelor in de Orthopedagogie het denken en handelen vanuit diversiteit, kan inbrengen in het onderwijs. Inclusie is hierbij de standaard: de visie dat de school voor iedereen is. Inclusie is echter breder dan inclusie van kinderen met een beperking. De nadruk ligt op een positief leef- en leerklimaat voor elke leerling. Je loopt gedurende het hele laatste jaar stage in een school. Je verdiept je in de begeleiding van kinderen en jongeren op school. Je ondersteunt het schoolteam om met diversiteit om te gaan. Je leert samenwerken binnen een onderwijsteam. Je coacht leerkrachten in het omgaan met diversiteit en zet in op ouderbetrokkenheid en je bouwt mee aan een zorgbeleid op school.