Bachelor Orthopedagogie - Community Care | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Orthopedagogie

Community Care

Traject Community Care

Het traject community care, letterlijk vertaald gemeenschapszorg, gaat over zorg en ondersteuning in en door de samenleving. Je leert cliënten, zowel in mobiele, ambulante als residentiële voorzieningen, krachtgericht te ondersteunen in het opbouwen en verstevigen van hun relaties in de samenleving. Je stimuleert hen om te participeren en hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Je ondersteunt het netwerk van cliënten. Je stimuleert en sensibiliseert de samenleving om een gedeelde verantwoordelijkheid op te nemen in de zorg voor kwetsbare personen. Je verdiept je in specifiek theorieën en methodieken die hierbij ingezet worden. Je kijkt met een open blik naar een toegankelijke en inclusieve samenleving. Je neemt deze bril ook mee als je stage loopt.