Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Sociaal Werk

Maatschappelijk Werk

 • Dagtraject
 • Verkort programma mogelijk
 • Vervolgtraject op graduaat/HBO5

  Troeven

  Stevig diploma, veel kansen

  Je opleiding (alle afstudeerrichtingen) is opgebouwd rond een basisprogramma dat werd afgestemd met het werkveld. Samen formuleerden we vier kernpeilers - ook wel Sociale Agenda - die terugkomen in praktijk- en theorieonderdelen:

  • Solidariteit versterken in de stad 
  • Kinderen en jongeren in het vizier nemen 
  • Werken aan een duurzaam en sociaal humanresourcesbeleid (HR)
  • Mensen aan en tot hun recht laten komen 

  Daarnaast krijg je ruimte om eigen interesses te ontdekken, onder andere in de afstudeerrichtingen. Je kan ervaring opbouwen in verschillende domeinen, of specialiseert net in een domein. Aan het eind van de rit beschik je sowieso over een sterk profiel, en een diploma dat heel wat mogelijkheden biedt.

  Beschermde titel

  Wist je dat enkel wie afstudeert van de bacheloropleiding Sociaal Werk (alle afstudeerrichtingen) de beschermde beroepstitel van maatschappelijk assistent mag gebruiken? Je diploma is wettelijk beschermd, en geeft je exclusief toegang tot jobs onder andere bij het OCMW en CLB.

  100% voorbereid op de praktijk

  Het sociaal werk is een wereld waarin warmte en solidariteit centraal staan, maar kan ook pittige uitdagingen bieden. We bereiden je hierop voor door je stap voor stap onder te dompelen in het werkveld. En waar kan dat beter dan in de meest diverse stad van Vlaanderen (Antwerpen)? In je eerste jaar ga je al aan de slag met projecten, vrijwilligerswerk, bezoeken aan organisaties, … In je tweede en derde jaar ben je voorbereid om op stage een lange periode in de praktijk door te brengen. We kozen voor extra lange stageperiodes, die telkens een examenperiode vervangen. Zo kan je volop focussen op je groei en ervaring opdoen.  

  Welkom in onze diverse learning community!

  We kiezen volop voor een persoonlijke en coachende aanpak in kleine groepen. In het eerste jaar gaat er veel aandacht naar jouw integratie in de opleiding en jouw eigenheden als sociaal werker. Maar ook daarna sta je er niet alleen voor. Als je op stage gaat of een afstudeerrichting kiest, kan je rekenen op persoonlijke begeleiding van een coach. De community sociaal werk van AP is niet alleen warm, maar ook divers. Je komt namelijk  op een campus terecht met meer dan 50 nationaliteiten. En daar zijn we terecht trots op.   

  Programma

  Eerste jaar

  De eerste 100 dagen in je opleiding zijn cruciaal. We voorzien een uitgebreide onthaalperiode waarin we volop inzetten op begeleiding, contactmomenten om kennis te maken met andere studenten, en skills als zelfstandig werken en plannen. 

  De theorie gaat van start met vakken als Recht en Sociologie, toegepast op het sociaal werk. In Agogiek en Psychologie krijg je inzicht in menselijk gedrag, hoe je individuen versterkt en begeleidt naar verandering. Praktijk komt aan bod in o.a. Professionele ontwikkeling en de Vaardige sociaal werker. Je leert concrete vaardigheden en methodes van een maatschappelijk assistent aan zoals gespreksvoering, werken in/met groepen, kritisch handelen ... Trainings in kleine groep op de campus worden afgewisseld met praktijkopdrachten, vrijwilligerswerk en werkveldbezoeken.

  Het tweede semester staat verder in het teken van jouw identiteit als sociaal werker en welke afstudeerrichting bij je past. Een coach uit de opleiding helpt je hierbij.

  Aan het einde van elk semester pas je in Stadslabo alles wat je hebt opgedaan toe in het werkveld. Een intense doe-week! Plus zo heb je snel een goed beeld of je matcht met sociaal werk.

  De examenperiodes in het eerste jaar laten we niet zomaar op je los. Er zijn tussentijdse proefexamens en we gebruiken verschillende evaluatievormen: permanente evaluatie, praktijkopdracht, theorie-examens, … voor elk type student.

  Tweede jaar

  Voor je op stage vertrekt, diep je je kennis uit met toepassingen van recht, duurzame economie en sociaal beleid. Ook human rights en politisering van het sociaal werk staan op het programma. Je ontdekt hoe je een rol kan spelen in beleidsvorming en -beïnvloeding. Je specialisatietraject Maatschappelijk Werk gaat van start, waarin je je verdiept in verontrustende situaties, kwetsbare doelgroepen zoals mensen in armoede en ouderen, suïcidepreventie, en verslavingsproblematieken. Je leert ingrijpen, ondersteunen, bemiddelen en reageren vanuit hulpvragen. Wie wil, kan in het tweede jaar ook een buitenlandse ervaring of uitwisseling opdoen.

  Dan ben je er klaar voor: een langdurig praktijkbad op stage. Je kiest een plek uit onze goedgevulde stagedatabank, of doet een eigen voorstel. Nu komt de focus volop op zelf ondernemen. We kiezen voor een extra lange stageperiode over de examenperiode van juni. Je moet dan geen examens meer afleggen.

  Derde jaar

  Je laatstejaarsstage begint vanaf november, en loopt door tot het voorjaar. De examenperiode van januari valt ook hier weg, zodat je je kan focussen op jouw groei als sociaal werker.

  Je krijgt de kans om je kennis te verrijken met opleidingsonderdelen uit andere opleidingen. Dat kunnen boeiende vakken Toegepaste Psychologie, Orthopedagogie, of uit de Master Sociaal Werk zijn. Daarnaast werk je een ambitieus afstudeerproject uit met medestudenten. Jullie creëren een ‘duurzame verandering’ in het werkveld. Denk aan projecten rond re-integratie van gedetineerden, sekswerk of woonproblematiek en alternatieve woonvormen. Je stage en afstudeerproject vormen het sluitstuk van je opleiding. Je voegt je inzichten en ervaring toe aan het Professionele Portfolio dat je in je eerste jaar opstartte. Op basis hiervan gaan we met jou in gesprek over je ontwikkeling op de arbeidsmarkt en stippelen eventueel al een pad uit.

  Modeltraject

  *modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

  Download een printklare pdf-versie

  Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Steeds meer wordt duidelijk hoe broodnodig een sterk sociaal werk is in onze samenleving. En dat heeft voortdurend met nieuwe uitdagingen te kampen: politieke veranderingen, economische schommelingen, de klimaatcrisis, migratie, ... Met je diploma ben je dus van boeiende jobmogelijkheden verzekerd. Veel instellingen en organisaties zoeken kritische denkers en doeners zoals jij die mee de belangen verdedigen van kwetsbare personen. Met je bachelordiploma ga je straks niet enkel uitvoeren en begeleiden, maar sta je ook stevig in je schoenen als het aankomt op ontwikkelen en coördineren. Er zijn mogelijkheden voor jou bij openbare diensten, middenveldorganisaties, NGO’s, sociale werkplaatsen, ...

  Als je graag met jongeren en gezinnen werkt, zien we je misschien terug bij het Jeugdwelzijnswerk, een Centrum voor Leerlingenbegeleiding, Huis van het Kind, op de dienst voor pleeggezinnen, een Jongerenadviescentrum, ... Binnen zorg en gezondheid kun je aan de slag op de sociale dienst van een ziekenhuis, bij een woonzorgcentrum of een thuisbegeleidingsdienst voor mensen met een beperking. Of voel je meer voor verslavingszorg? Bij justitie zijn er talloze diensten, zowel voor gedetineerden als voor slachtoffers en voor jongeren als voor volwassenen, waar ze jou kunnen gebruiken. Heb je het voor algemene dienstverlening en tewerkstelling, dan sta je als het ware aan de frontlinie van de hulpverlening, overal waar mensen hulp zoeken of vragen hebben, zal jij vaak het eerste aanspreekpunt zijn. We vinden je terug op een van de vele deelwerkingen van de Centra voor Algemeen Welzijn of het OCMW, of bij de VDAB.

  Dankzij het uitgebreide basisprogramma van de opleiding en de beschermde titel van maatschappelijk assistent kan je zonder probleem aan de slag in andere domeinen van het sociaal werk die jou misschien interesseren: sociaal-cultureel werk en personeelswerk.

  Verder studeren

  Als je je kennis wilt verbreden, kan je meteen na de opleiding doorstromen in een verkort traject van bijvoorbeeld de bacheloropleidingen Toegepaste Psychologie en Orthopedagogie. Het is mogelijk om al tijdens je opleiding studiepunten hiervan op te nemen als keuze-onderdeel.

  Heb je academische ambities? Via een schakelprogramma kan je heel wat masteropleidingen volgen. Onze opleiding werkt nauw samen met de master Sociaal Werk aan de Universiteit Antwerpen. Je kan al studiepunten van deze masteropleiding opnemen in je programma als keuze-onderdeel.

  Voor wie wil specialiseren biedt AP de bachelor-na-bachelor Autismespectrumstoornissen aan en verschillende postgraduaten die een logisch vervolg zijn op je opleiding. Dat zijn korte opleidingen die je volgt na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift en is bedoeld als verdere professionele vorming, verbreding of verdieping na je algemene opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

  Internationaal

  SOCIAAL WERK INTERNATIONAAL

  We zijn ervan overtuigd dat een internationale ervaring voor toekomstige sociaal werkers een verrijking is. Studiereizen over de grenzen heen en internationale werkplekbezoeken behoren tot de mogelijkheden. Internationale projecten zijn een vast onderdeel van het programma. Zo is er het project Dignity of Homeless Youth, waar je samen met studenten uit Finland en Nederland verkent hoe sociaal werk de problemen van dak- en thuisloze jongeren kan aanpakken. Of Activism for Inclusive Education. Hier verdiep je je met studenten uit Amsterdam en Barcelona in grote thema’s als dekolonisering, racisme en discriminatie, klimaatverandering, inclusie, … Jullie brengen die topics op de eigen campus tot leven, van studenten voor studenten.

  Wie - letterlijk - verder wil gaan, kan tijdens zijn opleiding een lange periode in het buitenland doorbrengen. Je hebt de mogelijkheid om een minor/pakket van 30 studiepunten in het buitenland af te leggen. Je kiest zelf of je naar een internationale partnerunief of -hogeschool trekt via Erasmus, een buitenlandse stage doet, of een semester over de grenzen via een van de projecten van AP. Hoe dan ook, internationaal zit in het hart van onze opleiding.

  INTERNATIONALISERING @ HOME

  Wie zelf niet naar het buitenland wil of kan gaan, krijgt de mogelijkheid om dichter bij huis sociaal werk vanuit een internationaal perspectief te bekijken. Sowieso vind je in Antwerpen met haar diverse buurten en inwoners al een internationale ervaring. Je ontmoet er de wereld. We voorzien ook een programma in samenwerking met partnerhogescholen in Nederland, dat zich deels in Antwerpen en deels bij onze noorderburen afspeelt. Of je kan een semester deelnemen aan een project met internationale studenten op de campus.

  Flexibel studeren

  GESPREID PROGRAMMA

  Wil je graag het bachelordiploma Sociaal Werk behalen, maar wil je het programma spreiden over een langere periode? Dan kan je contact opnemen met de trajectbegeleider van de opleiding ann.masson@ap.be. Samen bekijk je de mogelijkheden.

  VERKORT TRAJECT

  Je kan een verkort traject naar een van de afstudeerrichtingen Sociaal Werk volgen als je al een specifiek bachelor– of masterdiploma hebt behaald:  

  • Programma 62 studiepunten als je een diploma Bachelor Orthopedagogie of Bachelor Toegepaste Psychologie hebt
  • Ander bachelor- of masterdiploma? Neem contact op met trajectbegeleider ann.masson@ap.be. Samen bekijk je de mogelijkheden rond vrijstellingen.

  Vervolgtraject

  Met een graduaatsdiploma Maatschappelijk Werk, HR-support of Sociaal-cultureel Werk kan je via een vervolgtraject het bachelordiploma Sociaal Werk behalen. Je volgt een programma van 90 studiepunten binnen de overeenstemmende afstudeerrichting. Het programma wordt gespreid over vier semesters. 

  Expertise

  ONDERZOEKSGROEP ISOS EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

  Je werkt tijdens je opleiding ook aan een praktijkonderzoek. Deze ervaring geeft je de kans om in een groep aan de slag te gaan voor een bestaande organisatie en zo een effectieve bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling binnen het sociaal-cultureel werk.

  In de opleidingen Sociaal-Cultureel Werk, Maatschappelijk Werk en Personeelswerk werken gedreven en competentie docenten. Hun expertise wordt op prijs gesteld in de brede sector. Het onderzoekswerk wordt gebundeld in het kenniscentrum ISOS en in talrijke vormingsopdrachten voor het werkveld.

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou