Openlesdag Gezondheid & Welzijn | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Openlesdag Gezondheid & Welzijn

Je weet pas echt of een opleiding iets voor jou is als je ervan geproefd hebt. En dus nodigen we je daarvoor uit! Tijdens twee Openlesdagen in het voorjaar kan je klassikaal of individueel deelnemen aan workshops of open lessen van al onze opleidingen.

Hieronder vind je een beschrijving van de workshops van de professionele bacheloropleidingen van Gezondheid en Welzijn die gegeven zullen worden tijdens de Openlesdagen. Dit programma is geldig voor zowel de Openlesdag van 20 februari als die voor 20 maart, en de workshops vinden plaats in campus Spoor Noord - Noorderplaats. Het is mogelijk om twee workshops met elkaar te combineren, zodat je op één namiddag van twee verschillende opleidingen kan proeven, of meerdere aspecten van dezelfde opleiding kan ontdekken.

Programma

De workshops gaan door in twee sessies. Een eerste sessie van 14 tot 15 uur, en een tweede sessie van 15.15 tot 16.15 uur. Workshops die in beide sessies doorgaan zijn identiek aan elkaar. Daarna volgt nog een korte receptie.

 • Professionele Bachelor Ergotherapie
  • Ergotherapie Werkt
   Maak kennis met 4 interventiedomeinen van ergotherapie (ontwikkelingsstoornissen, fysieke revalidatie, geriatrie, geestelijke gezondheidszorg) door middel van een doorschuifsysteem.
 • Professionele Bachelor Orthopedagogie
  • Hoorcollege: Inleiding in de pedagogie
   Wil je weten hoe het is om les te krijgen in een aula? Waarom dan niet proeven van dit hoorcollege? We bekijken het thema ‘opvoeden’ vanuit verschillende invalshoeken en bespreken de invloed van de maatschappij – historisch én cultureel - op opvoeden.
  • Workshop: Empowerment als basishouding
   Empowerment is een belangrijk element in de basishouding van een bachelor Orthopedagogie. Maar wat precies is empowerment, en waarom is het zo belangrijk dat je een empowerende basishouding kunt aannemen? Aan de hand van een casus krijg je antwoord op deze vragen.
  • Workshop: het ortho(ped)agogisch werkveld
   Het orthopedagogisch werkveld is zeer uitgebreid en divers. Met welke doelgroepen werken bachelors orthopedagogie? En wat is hun takenpakket? Je komt het allemaal te weten in deze interactieve workshop.
 • Professionele Bachelor Sociaal Werk
  • Hoorcollege: Sociaal Werk in de praktijk
   Tijdens een activerend hoorcollege schetsen we een concreet beeld van sociaal werk in de praktijk. Wat is sociaal werk en wat betekent dat voor een maatschappelijk werker, een sociaal cultureel werker en een personeelswerker?
  • Workshop: Sociaal Werk en krachtgericht interveniëren
   De corebusiness van een maatschappelijk assistent is het versterken van mensen. Tijdens deze workshop leren de deelnemers de principes van het krachtgericht interveniëren kennen.
 • Professionele Bachelor Toegepaste Psychologie
  • Workshop: Kijken is verleiden (20 Februari = VOLZET)
   Een groot aantal prikkels komen dagelijks op ons af. Iedereen neemt dan ook maar een deel van de werkelijkheid waar. Dat kan niet anders. Praat je over de werkelijkheid dan dien je de vraag te stellen over wiens werkelijkheid gaat het. Dit is afhankelijk van wie je bent, waar en hoe je kijkt. Het resultaat is sterk afhankelijk van de waarnemer. 
 • Professionele Bachelor Verpleegkunde
  • Workshop met doorschuifsysteem: wondzorg en bloednam
   • Leer hoe je bloed neemt als een professional!
   • Grotere wonden? In deze workshop krijg je een beeld van hoe deze verzorgd worden.
 • Professionele Bachelor Vroedkunde
  • Hoorcollege Vroedkunde
   "De normale zwangerschap"
  • Interactief rollenspel
   Een interactief rollenspel met de studenten Vroedkunde om het beroepsprofiel en het werkveld van de vroedvrouwen te schetsen.

Inschrijven

De inschrijvingsperiode voor de Openlesdagen is helaas afgelopen. We ontvangen je graag op een ander Infomoment.

Meer open lessen en workshops

 • Gezondheid & Welzijn

  Binnen het departement Gezondheid en Welzijn kan je open lessen en workshops volgen over de opleidingen:

  • Ergotherapie
  • Orthopedagogie
  • Sociaal Werk
  • Toegepaste Psychologie
  • Verpleegkunde
  • Vroedkunde
 • Onderwijs & Training

  Binnen het departement Onderwijs en Training kan je open lessen en workshops volgen over de opleidingen:

  • Lerarenopleiding
   • Kleuteronderwijs
   • Lager Onderwijs
   • Secundair Onderwijs

   

 • Management & Communicatie

  Binnen het departement Management en Communicatie kan je open lessen en workshops volgen over de opleidingen:

  • Bedrijfsmanagement
   • Accountancy-Fiscaliteit
   • Financie- en Verzekeringswezen
   • Logistiek Management
   • Marketing
   • Rechtspraktijk
  • Communicatiemanagement
  • Hotelmanagement
  • Journalistiek
  • Office Management

   

 • Wetenschap & Techniek

  Binnen het departement Wetenschap en Techniek kan je open lessen en workshops volgen over de opleidingen:

  • Biomedische Laboratoriumtechnologie
  • Chemie
  • Elektromechanica
  • Elektronica-ICT
  • Energiemanagement
  • Grafische en Digitale Media
  • Integrale Veiligheid
  • Toegepaste Informatica
  • Vastgoed
  • Vastgoed - Landmeten
  • Voedings- en Dieetkunde