U bent hier

Onderzoeksprojecten

Deze pagina geeft een overzicht van de lopende en afgeronde onderzoeksprojecten binnen de centrale onderzoeksgroep

Lopende onderzoeksprojecten

BEEHiVES

Dit onderzoek brengt in kaart hoe het beroeps- en praktijkgerichte hoger onderwijs is georganiseerd en wordt vormgegeven in zes Europese landen en gaat op zoek gaan naar mogelijkheden om het strategisch partnerschap tussen onderwijsinstellingen, studenten en werkveld te versterken. 
Lees meer over dit onderzoeksproject.

Co-profs in STEM

Een ontwerpgericht onderzoek naar professionalisering in STEM.
Lees meer over dit onderzoeksproject.

DuLeGO!

Dit ESF-project zet in op de screening en begeleiding van leerlingen BSO en TSO in het kader van duaal leren.
Lees meer over dit onderzoeksproject.

LeerKRACHT

Dit project onderzoekt de werking van Teacher Design Teams en de impact van de door deze teams ontwikkelde leeromgevingen op de percepties en het leerrendement van studenten.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Lemo/Goleweb

Goleweb is het webbased systeem voor het afnemen van testen of vragenlijsten en geven van feedback aan de deelnemers en aan verantwoordelijke begeleiders. Goleweb is in de eerste plaats ontwikkeld voor de organisatie van de Lemo-testen welke peilen naar de leercompetenties en motivatiekenmerken van leerlingen of studenten.
Lees meer over dit onderzoeksproject. 

Lemo & Leercoaching

Onderzoek naar hoe de validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de lemo verbeterd kan worden. Hiernaast wordt er ook onderzocht hoe motivatie en leercoaching van studenten ondersteund kan worden vanuit de Lemo.
Lees meer over dit onderzoeksproject.

Skills navigator

Het onderzoeksluik dat AP Hogeschool coƶrdineert in dit project gaat na welke 21st century skills nodig zijn voor de evoluerende arbeidsmarkt, toegespitst op de havengebieden van de interregio Vlaanderen-Nederland.
Lees meer over dit onderzoeksproject.

Work@ OT

Onderzoek naar werkplekleren.
Lees meer over dit onderzoeksproject

 

Afgeronde onderzoeksprojecten

Gebruikersonderzoek bib AUHA

Een onderzoek over het gebruik van de bibliotheken van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen.
Lees meer over dit onderzoeksproject.

Internationalisering stages

Dit onderzoeksproject brengt de obstakels van ondervertegenwoordigde groepen bij het al dan niet op doen van internationale ervaring in kaart.
Lees meer over dit onderzoeksproject.

Kickstart je Toekomst

Het ESF project 'Kickstart je Toekomst' wil Vlaanderen een praktisch instrument geven om aan de slag te gaan met jongeren rond generieke werkkwaliteiten.
Lees meer over dit onderzoeksproject.

Kraco

Het KraCo-project had enerzijds tot doel het uitwerken en verfijnen van diverse methodieken rond krachtgericht coachen die in het curriculum en in de studie- en studentenbegeleiding  kunnen worden opgenomen. Anderzijds wilde het project de samenhang van deze methodieken met diverse studentvariabelen onderzoeken, die gelinkt zijn aan een succesvolle studieloopbaan, zoals motivatie en welbevinden.
Lees meer over dit onderzoeksproject.