U bent hier

Onderwijs en Training

Vervolgopleidingen

Postgraduaat De inclusieve leerKRACHT

Je werkt in het reguliere onderwijs als leerkracht, zorgleerkracht, ses-leerkracht, gok-leerkracht, GON-begeleider of Ionbegeleider en staat met beide voeten in de klaspraktijk. Je hebt in je praktijk te maken met een grote diversiteit aan leerlingen. Je wil vorm geven aan een inclusieve klaspraktijk toegankelijk is voor alle kinderen, wat hun verschillen of achtergronden ook zijn. Lees meer.

Postgraduaat Functional Trainer

Een uitermate boeiende vervolgopleiding voor professionele bachelors of masters in lichamelijke opvoeding, bewegingsrecreatie, kinesitherapie, ... die geboeid zijn door sport, beweging en gezondheid in haar brede betekenis. In samenwerking met Functional Training Academy, een organisatie met topexpertise op het vlak van bijscholing rond functionele training en het beroep van zelfstandig Functional Trainer. Lees meer.

Postgraduaat - Niet-Confessionele Zedenleer

Deze opleiding is bedoeld om mensen die reeds een diploma hebben behaald in een geïntegreerde, specifieke of initiële lerarenopleiding te vormen tot leraar niet-confessionele zedenleer voor het lager onderwijs.
Lees meer.

Verkort traject Techniek (Secundair Onderwijs)

Beschik je al over een diploma van een geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) secundair onderwijs of van een specifieke lerarenopleiding (SLO) in combinatie met een bachelor- of masterdiploma? En wil je jouw onderwijsbevoegdheid uitbreiden binnen het secundair onderwijs? Dan biedt ons verkort traject Techniek een mooi perspectief want deze extra onderwijsbevoegdheid kan je zelfs behalen terwijl je al aan het werk bent. Lees meer.

Verkorte trajecten onderwijsvakken (Secundair Onderwijs)

Breid je onderwijsbevoegdheid uit met één extra onderwijsvak en vergroot zo je kansen op de arbeidsmarkt. Studenten die reeds een bachelordiploma secundair onderwijs bezitten of studenten met een diploma specifieke lerarenopleiding (SLO) in combinatie met een bachelor- of masterdiploma kunnen in een verkort traject onderwijsbevoegdheid voor een extra onderwijsvak behalen. De lessen worden overdag georganiseerd, maar zijn niet allemaal verplicht bij te wonen. De haalbaarheid van je traject en de combineerbaarheid met werken is bijgevolg afhankelijk van het rooster én je eigen beschikbaarheid en varieert daardoor van 1 academiejaar tot 1,5 of 2 academiejaren. Hier vind je een antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Mentorenvorming 'Frans bij jonge kinderen'

Sinds 1 september 2014 mogen lagere scholen Frans aanbieden vanaf het derde leerjaar. Dit doen ze dan in de vorm van een vreemdetaalinitiatie. Veel leraars in lagere scholen zijn enthousiast over deze mogelijkheid, maar ervaren drempelvrees om deze uitdaging aan te gaan. Patrice De Feyter, een zeer ervaren lector Frans van de AP-lerarenopleiding Lager Onderwijs, helpt hen die drempelvrees overwinnen. Lees er alles over via deze link

Aan de slag met STEM in het Kleuter-, Lager en/of Secundair Onderwijs

Wil je met STEM aan de slag in het Kleuter-, Lager of Secundair Onderwijs? De lerarenopleidingen van AP Hogeschool en RVO-Society reiken je samen een schat aan mogelijkheden aan. Neem dus zeker een kijkje in onze brochure!

Vaktechnisch aanbod voor techniek

In samenwerking met AP Hogeschool en HoGent biedt het GO! een vaktechnisch aanbod voor Techniek aan. De bedoeling is om leraren die niet over het vereiste diploma beschikken de technische kennis bij te brengen op een pedagogisch –didactische wijze conform het nieuwe leerplan TV Techniek A-stroom. Uiteraard kunnen leraren die wel over het vereiste diploma beschikken de vorming eveneens volgen ter opfrissing én om kennis te maken met de specifieke aanpak van onderzoekend leren.

Meer informatie over dit vaktechnisch traject vind je hier, of neem vrijblijvend contact op met vaklector Pascale Mast via pascale.mast@ap.be.

Mentorenvorming op maat - Kleuter-, Lager en/of Secundair Onderwijs
Toekomstige leraren opleiden is een gezamenlijke onderneming van opleiders op de scholen (mentoren) en opleiders op de hogeschool (lectoren). Samenwerking is heel belangrijk. Heb je vragen, bedenkingen en/of suggesties? Contacteer ons voor meer info

Navorming van onze collega's van het departement Gezondheid en Welzijn

Ook het departement Gezondheid en Welzijn van AP Hogeschool biedt vervolgopleidingen, workshops en studiedagen aan die voor leerkrachten en zorgcoördinatoren meer dan de moeite waard zijn.

Van een navorming over 'De veranderde positie van zorg op school', een banaba autismespectrumstoornissen over een postgraduaat supervisie, intervisie, coaching (SIC) en navormingen over leidinggeven en conflicthantering: bekijk hier het volledige aanbod permanente vorming van het departement Gezondheid en Welzijn.