U bent hier

Onderwijs en Training

Vervolgopleidingen

Postgraduaat - Niet-Confessionele Zedenleer

Deze opleiding is bedoeld om mensen die reeds een diploma hebben behaald in een geïntegreerde, specifieke of initiële lerarenopleiding te vormen tot leraar niet-confessionele zedenleer voor het lager onderwijs.
Lees meer.

Verkorte trajecten onderwijsvakken (Secundair Onderwijs)

Breid je onderwijsbevoegdheid uit met één extra onderwijsvak en vergroot zo je kansen op de arbeidsmarkt. De verkorte trajecten voor een bijkomend onderwijsvak zijn er voor studenten die al in het bezit zijn van een diploma van een geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Secundair onderwijs, Kleuter- of Lager onderwijs, maar ook voor studenten die beschikken over een diploma van een specifieke lerarenopleiding (SLO) in combinatie met een bachelor- of masterdiploma.

De lessen worden overdag georganiseerd, maar zijn niet allemaal verplicht bij te wonen. De haalbaarheid van je traject en de combineerbaarheid met werken is bijgevolg afhankelijk van het rooster én je eigen beschikbaarheid. Een extra onderwijsbevoegdheid verwerven is in principe mogelijk in één academiejaar. Geïnteresseerd? Hier vind je een antwoord op een reeks veelgestelde vragen.

Aan de slag met STEM in het Kleuter-, Lager en/of Secundair Onderwijs

Wil je met STEM aan de slag in het Kleuter-, Lager of Secundair Onderwijs? De lerarenopleidingen van AP Hogeschool en RVO-Society reiken je samen een schat aan mogelijkheden aan. Neem dus zeker een kijkje in onze brochure!

Vaktechnisch aanbod voor techniek

In samenwerking met AP Hogeschool en HoGent biedt het GO! een vaktechnisch aanbod voor Techniek aan. De bedoeling is om leraren die niet over het vereiste diploma beschikken de technische kennis bij te brengen op een pedagogisch –didactische wijze conform het nieuwe leerplan TV Techniek A-stroom. Uiteraard kunnen leraren die wel over het vereiste diploma beschikken de vorming eveneens volgen ter opfrissing én om kennis te maken met de specifieke aanpak van onderzoekend leren.

Meer informatie over dit vaktechnisch traject vind je hier, of neem vrijblijvend contact op met vaklector Pascale Mast via pascale.mast@ap.be.

Mentorenvorming op maat - Kleuter-, Lager en/of Secundair Onderwijs
Toekomstige leraren opleiden is een gezamenlijke onderneming van opleiders op de scholen (mentoren) en opleiders op de hogeschool (lectoren). Samenwerking is heel belangrijk. Heb je vragen, bedenkingen en/of suggesties? Contacteer ons voor meer info

Navorming van onze collega's van het departement Gezondheid en Welzijn

Ook het departement Gezondheid en Welzijn van AP Hogeschool biedt vervolgopleidingen, workshops en studiedagen aan die voor leerkrachten en zorgcoördinatoren meer dan de moeite waard zijn.

Van een navorming over 'De veranderde positie van zorg op school', een banaba autismespectrumstoornissen over een postgraduaat supervisie, intervisie, coaching (SIC) en navormingen over leidinggeven en conflicthantering: bekijk hier het volledige aanbod permanente vorming van het departement Gezondheid en Welzijn.