U bent hier

Secundair Onderwijs

Verkort traject

Voor wie?

Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! 

De verkorte trajecten voor een bijkomend onderwijsvak zijn er voor studenten die al in het bezit zijn van een diploma van een geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Secundair onderwijs, Kleuter- of Lager onderwijs, maar ook voor studenten die beschikken over een diploma van een specifieke lerarenopleiding (SLO) in combinatie met een bachelor- of masterdiploma. 

Let op: Als je een Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, beter gekend als het GPB-diploma hebt behaald (de SLO bestaat nog maar sinds 2007), volg je eerst een verkort traject om te ‘upgraden’ naar een SLO. Daarna kan je jouw onderwijsvakken op AP Hogeschool uitbreiden.

Je kan dit verkorte traject volgen aan een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met CVO Crescendo in Mechelen, HBO5 Antwerpen, Horito in Turnhout en het CVO van de Provincie Antwerpen. Neem hiertoe contact op met de opleidingscoördinator van de Specifieke lerarenopleiding van een CVO naar keuze voor meer informatie.

Voor welke onderwijsvakken kan ik dit verkorte traject volgen?

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Aardrijkskunde 

Biologie

Engels

Frans 

Economie

Techniek 

Muzikale opvoeding

Islamitische godsdienst

Wiskunde 

Niet-confessionele zedenleer

Nederlands

Project algemene vakken

Voeding-verzorging

 

Project kunstvakken muziek

Hoe lang duurt een verkort traject?

In principe kan je het traject in één academiejaar afwerken. Uitzonderingen hierop zijn de vakken “Islamitische godsdienst” en “Project algemene vakken”: deze trajecten duren bij start in 2017-2018 anderhalf jaar omdat deze onderwijsvakken in opbouw zijn.

Als je vooropleiding theoretisch was en je kiest nu voor een praktijkvak, dan raden we je aan je traject over een langere periode te spreiden. 

Hoe ziet mijn programma eruit?

Vakinhoudelijke kennis

27 studiepunten

Toegepaste didactiek

  6 studiepunten

Stage

12 studiepunten

Totaal

45 studiepunten

Vakinhoudelijke kennis

Het grootste deel van de vakinhoudelijke kennis verwerf je in semester 1 van je opleiding (21 studiepunten). Tijdens het tweede semester neem je nog 6 studiepunten op.
Voor deze opleidingsonderdelen is er zowel permanente evaluatie als een examen voorzien.

Toegepaste didactiek

Je volgt 2 opleidingsonderdelen die je over het hele academiejaar spreidt.
Je wordt zowel permanent als aan de hand van een examen geëvalueerd. 

Naam opleidingsonderdeel

Aantal studiepunten

Toegepaste didactiek A

3

Toegepaste didactiek B

3

Stage

Het praktijkgedeelte van je opleiding wordt gespreid over twee semestriële opleidingsonderdelen, die je naar keuze zowel in het eerste als in het tweede semester van het academiejaar kan volgen.
De evaluatie gebeurt aan de hand van feedbackverslagen (ingevuld door lectoren en mentoren) en een groeiportfolio, dat je zelf vormgeeft.

Naam opleidingsonderdeelAantal studiepuntenAantal urenOpmerking
Begeleide beroepspraktijk A6

7 uur inlopen + 35 uur lesgeven

Indien je de stage in semester 1 uitvoert, loop je stage tijdens de maand november.
Begeleide beroepspraktijk B6

7 uur inlopen + 35 uur lesgeven + 6 uur andere opdrachten

Hoe wordt de stageplaats bepaald?

Het stagebureau zorgt voor de aanvraag van een stageplaats bij een stageschool. Je kan ook zelf een stageschool voorstellen aan de stagecoördinator. Zij zal, rekening houdend met de vastgelegde voorwaarden, deze stageplaats al dan niet goedkeuren.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de organisatorische afspraken met je stageschool. Hierbij werk je binnen de krijtlijnen die door de opleiding vooropgesteld zijn.

Meer info over het aantal stage-uren, de stageopdrachten, … vind je in de stagehandleiding die je na je inschrijving op de elektronische leeromgeving kan raadplegen. 

Kan ik stage lopen op mijn werkplek?

Je geeft al les in het secundair onderwijs en je hebt nog geen onderwijsbevoegdheid (vereist) voor dit vak:
De uren van je lesopdracht die aansluiten bij deze onderwijsbevoegdheid kunnen meetellen als stage. Voor deze stage-uren voer je alle opdrachten uit zoals opgesteld in de stagecursus. Tijdens deze stage-uren is steeds een (vak)mentor aanwezig, die je feedback geeft. Het is zeker zinvol om enkele stage-uren buiten je eigen lesopdracht (in je eigen school) te geven: op die manier maak je kennis met leerlijnen, de aanpak in een andere graad, … Als je voor een kortdurende opdracht bent aangenomen, kan je ook kiezen voor een combinatie van stage op je werkplek en op een andere stageschool. Samen met de trajectbegeleider bekijk je wat de meest optimale organisatie is.

Je geeft al les in het secundair onderwijs en je wil je onderwijsbevoegdheid voor een ander vak behalen:
Als het vak op jouw school wordt aangeboden, kan je jouw stage hier uitvoeren. Voor deze stage-uren voer je alle opdrachten uit zoals omschreven in de stagecursus. Ook hier is de aanwezigheid van een vakmentor noodzakelijk zodat je voldoende vakdidactische ondersteuning en feedback krijgt.

Je geeft nog geen les in het secundair onderwijs en je wil een extra onderwijsbevoegdheid behalen: 
Je kan zelf een stageplaats voorstellen of de stagecoördinator gaat voor jou op zoek naar een stageplaats. Als je zelf een stageschool aanbrengt, bekijkt de stagecoördinator of deze in aanmerking komt.

Studenten met een bachelordiploma Kleuter- of Lager onderwijs lopen stage in twee verschillende graden van het secundair onderwijs. We streven naar een stage in de verschillende onderwijsvormen. De concrete invulling wordt afgesproken met de trajectbegeleider. Tijdens alle te presteren stage-uren is een vakmentor aanwezig. Deze persoon heeft een duidelijke vakdidactische expertise.

Stage lopen op je eigen school is niet altijd eenvoudig omdat collega’s je dan feedback geven en/of mee beoordelen. Ga op voorhand goed na hoe je hier tegenover staat, van welke collega je veel kan leren, … Het kan zinvol en leerrijk zijn om een deel van de stage op een andere school/in een andere campus te presteren.

Kan ik deze studies combineren met werken?

We bieden de lessen in 2017-2018 nog overdag aan, waardoor je les hebt samen met de studenten van het reguliere traject. Enkel het verkort traject techniek bieden we met een beperkt aantal contacturen aan op woensdagnamiddag en ‘s avonds.

Bij inschrijving zijn de lessenroosters beschikbaar zodat je kan zien op welke momenten van de week de contactmomenten plaatsvinden.
Afspraken in verband met verplichte aanwezigheid maak je zelf met de lectoren van de verschillende opleidingsonderdelen.

De haalbaarheid van je traject en de combineerbaarheid met werken is bijgevolg afhankelijk van het rooster én je eigen beschikbaarheid.
Je kan je traject uiteraard over een langere periode spreiden om zo een combinatie van werken-studeren meer haalbaar te maken.

Verplichte, niet-bindende instaptoets

Bij aanvang van elke lerarenopleiding moet je van de Vlaamse overheid een verplichte, niet-bindende een instaptoets afleggen. Wat deze instaptoets inhoud en hoe je er aan moet beginnen, vind je terug via deze link

Kom ik in aanmerking voor vrijstellingen?

Op basis van verworven credits kan je een vrijstellingsaanvraag indienen. Aan de hand van je aanvraag zal de trajectbegeleider in samenspraak met de opleiding bekijken welke vrijstellingen je precies kan verkrijgen.

Wanneer start het academiejaar?

Het academiejaar start op 18 september 2017.

Wanneer vinden de examens plaats?

Examens gaan, afhankelijk van het opleidingsonderdeel, in januari of juni door. We streven ernaar om deze op dinsdag- en/of donderdagavonden te organiseren.

Waar gaan de lessen door?

De lessen gaan door op campus Spoor Noord, Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.

Een routebeschrijving vind je op www.ap.be of via hier op onze website.

Leg ik een instaptoets af?

Elke student die vanaf 2017-2018 in de lerarenopleiding start, legt een instaptoets af, ook als je al een bachelor- of masterdiploma hebt behaald. Dit is zo opgelegd door de overheid.

De instaptoets is niet bindend. Het resultaat dat je behaalt, bepaalt dus niet of je je mag inschrijven, maar je hebt het bewijs van deelname wel nodig om je te kunnen inschrijven.

Meer info over deze instaptoets vind je hier op onze website.

Als je de eerste stap van je voorinschrijving doorlopen hebt (registreren op inschrijven.ap.be) ontvang je bijkomende informatie over het afleggen van deze toets. 

Wat is de kostprijs?

Hier gelden dezelfde voorwaarden als voor de reguliere opleiding: 235 EUR administratiekosten + 11 EUR per opgenomen studiepunt. De kostprijs is dus afhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten en ook van het feit of je al dan niet beursstudent bent.

Kan ik opleidingscheques gebruiken?

Voor deze opleiding kan je geen opleidingscheques aanvragen.

Heb ik recht op educatief verlof?

Als je voldoet aan de regelgeving, heb je recht op educatief verlof voor de contacturen van de opleiding. Dit vraag je best na bij je werkgever.

Interesse of vragen?

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze trajectbegeleidster Diana Wets (diana.wets@ap.be). Zij helpt je om je persoonlijk traject vorm te geven.

Alle andere vragen over onze verkorte trajecten kan je ook richten tot Diana Wets: zij zal ze met plezier beantwoorden!