Waarschuwingsbericht

Submissions for this form are closed.

U bent hier

Onderwijs en Training

Studiedag: 'Hoe kunnen we het samenleven met vluchtelingen bevorderen?'

Studiedag AP Hogeschool Antwerpen i.s.m. Caritas International

donderdag 23 februari 2017 - AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord

De afgelopen jaren hebben we een toename gekend van het aantal vluchtelingen in België. Verschillenden onder hen zijn ondertussen erkend als vluchteling. Ze zijn volop bezig om hun leven hier op te bouwen. De jongeren hebben een plaatsje gevonden op onze schoolbanken, ze maken deel uit van onze jeugdbewegingen … maar dit gaat niet altijd zonder slag of stoot. De diversiteit verrijkt de samenleving, maar samenleven is niet altijd vanzelfsprekend.

Er is een nood om na te denken over hoe we het samenleven met vluchtelingen en nieuwkomers kunnen bevorderen. Met deze studiedag wensen we daaraan bij te dragen. Door in gesprek te gaan met elkaar en door ideeën uit te wisselen met (ervarings)deskundigen, gaan we samen op zoek naar antwoorden op de centrale vraag: ‘Hoe kunnen we het samenleven bevorderen?’

Deze studiedag is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen de lerarenopleiding Secundair Onderwijs van AP Hogeschool Antwerpen, de opleiding Journalistiek van AP Hogeschool Antwerpen en Caritas International. Samen met studenten, getuigen, leerkrachten en verschillende organisaties met expertise in dit domein, bieden we u een boeiende studiedag aan.

Praktische informatie

Doelgroep:

 • leerkrachten secundair onderwijs
 • geïnteresseerden uit het brede sociale middenveld
 • studenten lerarenopleiding Secundair Onderwijs AP Hogeschool Antwerpen

Locatie: AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoord Noord, Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen (aanmelden aan onthaal). Een routebeschrijving vind je hier

Prijs: gratis. Een broodjeslunch en koffie zijn inbegrepen voor externen.

Inschrijven: De inschrijvingen voor deze studiedag zijn afgesloten.  

Programma

8.30

Onthaal met koffie 

9.00

Welkom

 

Eva Maertens, opleidingshoofd Secundair Onderwijs AP Hogeschool Antwerpen

9.05

Introductie 

 

Debby Van Paesschen, projectmedewerker educatie bij Caritas International

In deze introductie bieden we een korte schets van de actualiteit. Dit linken we met het werk van Caritas op het vlak van asiel en migratie, met een focus op België en Libanon.

9.25

Panelgesprek rond vluchtelingen en onderwijs

Een OKAN-coördinator, een vrijwilliger van Den Babbelier, een medewerker bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een voogd van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en een student vertellen over hun ervaringen met vluchtelingen. Ze geven ook tips mee voor het werken met jonge vluchtelingen.

10.15

Pauze

10.45

Panelgesprek rond wereldburgerschapseducatie

Twee leerkrachten uit het werkveld en een coördinator educatie van Caritas International vertellen over de initiatieven die zij op school hebben genomen om openheid te creëren naar ‘de andere’ (asielzoekers, vluchtelingen en migranten) toe en om het samenleven te bevorderen. 

11.30

Getuigenissen filmpjes (studenten journalistiek AP hogeschool Antwerpen)

Studenten vertellen over het werken met erkende vluchtelingen, en specifiek rond het maken van opnames van getuigenissen. Sohaib vertelt over zijn ervaring om zijn getuigenis te brengen voor de camera.De studenten laten ook het eindresultaat zien. Nadien volgt er nog een bespreking. 

11.50

Briefing namiddag

12.00

Lunchpauze

13.00

Workshops, deelname mogelijk aan één van volgende acht workshops:

 

1. Interculturaliseren: een referentiekader

 Els Haüser en Mariam El Osri, Atlas vzw

Iedereen van ons heeft

 • zijn of haar eigen mening,
 • scherpe en zwakke kantjes,
 • dingen die hij of zij goed kan verdragen,
 • zaken waar hij of zij het moeilijk mee heeft.

Het referentiekader speelt een belangrijke rol in je communicatie met anderen.

Het is belangrijk om je bewust te zijn van je eigen ‘verwijzingskader’. Daarmee bedoelen we  alles wat je meedraagt uit heden en verleden

 • van waaruit je situaties beoordeelt,
 • je mening vormt,
 • je manier van reageren mee bepaalt,
 • waar je beslissingen op baseert…

Het is belangrijk om hierbij stil te staan; we zijn ons hiervan immers niet altijd bewust. Toch heeft ons verwijzingskader een grote impact op ons kijken naar de wereld, op ons handelen en bij het vormen van onze mening.  

 

2. Samenwerken aan samenleven op school

Lut Cloetens, Agentschap Integratie en Inburgering

Jonge vluchtelingen komen toe op school en hebben nood aan een plek waar ze zich goed voelen. Een klimaat op school creëren waar er positief wordt omgegaan met diversiteit, is een taak voor iedereen. In deze workshop kijken we naar de factoren die hierin een rol spelen. Aan de hand van die indicatoren kan je kijken waar de kansen liggen op jouw school. Daarnaast geven we ook tips voor het creëren van een draagvlak.

3. Teaching strategies towards more tolerance and understanding

Debby Van Paesschen, Caritas International

More and more refugees enter our schools, but our other students are not always well prepared for their arrival. How do you create more tolerance and understanding towards the newcomer? In this workshop we explore several strategies to sensitise students.

4. Workshop Between 2 worlds 

Eveline Vandenvelde, Caritas International

Between 2 worlds is een workshop, die op maat is gemaakt van leerlingen secundair onderwijs. Wil je zelf de workshop even uitproberen? In deze workshop kun je zelf ontdekken: Waarom zijn er zoveel migranten op de vlucht in de wereld? Is dit een nieuwe trend? Wat zijn de procedures die asielzoekers in ons land moeten doorlopen? Wat is de realiteit achter de cijfers?

5. Workshop In een nieuw land

Ester Laureys, Tumult

Via deze workshop met zijn wortels in het jeugdwerk maak je kennis met een verscheidenheid aan werkvormen om jongeren te sensibiliseren en te informeren rond vluchtelingen. Hoe voelt het om in een nieuw land aan te komen? Wat met al die nieuwe gewoontes, regels en afspraken? En wanneer ben je dan een vluchteling of asielzoeker? Subsidiaire bescherming, wat moet je je daarbij voorstellen? Je kent de taal niet, hoe gaat het dan lopen in de klas? Op de speelplaats hebben ze gewoontes die je niet kent, wat nu? 

6. Omgaan met vooroordelen en racisme

Rachida Lamrabet, UNIA

Op een school kan je er niet omheen. Er heersen nu eenmaal vooroordelen en er worden al wel eens racistische uitspraken gedaan. Maar hoe ga je hiermee om? In deze workshop vertrekken we vanuit enkele casussen – die onder andere door jullie worden aangebracht – en geven we concrete tips.

7. Workshop mediawijsheid

Gregory Buts, School Zonder Racisme

In deze workshop leren leerlingen bewust en kritisch omgaan met de media. Op deze studiedag krijg je de kans om deze workshop te verkennen en bespreken.

Wat mag je verwachten?

 • Ervaringsgericht onderzoeken van het concept superdiversiteit. Op welke manier zijn identiteit en diversiteit met elkaar verweven en wat vertelt dit over ons?
 • Zelf aan de slag gaan en krantenkoppen koppelen aan foto’s.
 • Media en stereotype beeldvorming. Op welke manier kunnen de media mensen maken en kraken? En hoe brengen de media (minderheids)groepen – doorgaans – in beeld?
 • Mainstream en alternatieve media.

8. Didactiek en vluchtelingenthematiek: filosofische benadering met didactisch spelmateriaal

Jan Van Vaek, lector niet-confessionele zedenleer AP Hogeschool Antwerpen & HoGent en praktijkassistent SLO wijsbegeerte-moraalwetenschappen UGent

Studenten van lerarenopleidingen zedenleer ontwikkelden een aantal gezelschapsspelen die als kapstok dienen om de leerlingen zelf aan de slag te krijgen met het onderzoeken van elkaars meningen. Moeten we niet alle registers van de didactiek opentrekken om een echte interlevensbeschouwelijke dialoog en verdraagzame samenleving te realiseren?

15.00

Pauze

15.15

Dialoogtafel

Presentaties waarin deelnemers aan de diverse workshops antwoorden formuleren op de centrale vraag ‘Hoe kunnen we het samenleven bevorderen'?

16.00

Afronding