U bent hier

Kleuteronderwijs (flextraject)

Over de opleiding

Is het jouw roeping om kleuters spelenderwijs te begeleiden op hun ontdekkingstocht doorheen de wereld? Ben je geboeid door hun grenzeloze fantasie, maar beschik je niet over de mogelijkheid om een voltijdse dagopleiding te volgen? Dan is het flextraject Kleuteronderwijs van AP Hogeschool een opleiding op jouw maat.

In het flextraject Kleuteronderwijs combineer je hoorcolleges en praktijkopdrachten met thuis- of zelfstudie. De lessen of contactmomenten gaan telkens door op dinsdagavond en/of donderdagavond van 18.00 tot 22.00 uur.

SAMENWERKING MET VERSCHILLENDE PARTNERS

Onze flextrajecten Kleuter- en Lager Onderwijs ontstonden vanuit een samenwerking van AP Hogeschool met Universiteit Antwerpen en ELAnt (Expertisenetwerk Lerarenopleiders Antwerpen). We hebben er vervolgens voor gekozen om met vier centra voor volwassenenonderwijs in zee te gaan. Drie opleidingsonderdelen (Communicatieve vaardigheden, Onderwijzen A, en Onderwijs & maatschappij) worden daarom niet op AP Hogeschool georganiseerd: deze kan je volgen in een centrum voor volwassenonderwijs naar keuze.

We werken samen met volgende CVO’s:

  • CVO Provincie Antwerpen (Antwerpen)
  • CVO Crescendo (Mechelen)
  • CVO HBO5 (Antwerpen)
  • CVO Horito (Turnhout)

Uiteraard staat het je vrij om zelf een ander CVO te kiezen.

WAAROM KIEZEN VOOR EEN FLEXTRAJECT?

Mogelijkheid om enkel voor het eerste semester in te schrijven
Tijdens het eerste semester gaan een sterk inhoudelijk aanbod en het leren op de werkplek hand in hand. Op deze manier kan je de kennis en vaardigheden die je op de hogeschool verwerft meteen toepassen in de klaspraktijk. Dankzij deze praktijkgerichte aanpak, kom je snel te weten of de gekozen opleiding iets voor jou is, en kan je je vervolgens inschrijven voor het resterende academiejaar.

Leerkracht zijn staat centraal
Elke week sta je één dag voor de klas. Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s.

Nadat je voldoende ruimte hebt gekregen om kennis te maken met het klas- en schoolgebeuren, bieden we je kansen om te participeren en zelf lesmomenten uit te werken. Je kans steeds rekenen op de ondersteuning door mentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool.

Afstandsonderwijs
Het aantal contactmomenten wordt beperkt tot een minimum: één tot twee avonden per week. Hierdoor kan je zelf bepalen wanneer je studeert.

De lessen gaan 's avonds door en worden gekoppeld aan de nodige zelfstudiepakketten die je telkens een stapje verder brengen in je leerproces. Je volgt de opleiding dus voornamelijk via afstandsonderwijs.

Innovatieve werkvormen
Onze innovatieve werkvormen maken het mogelijk om je studie te combineren met een gezin of een job.

Je studeert de leerstof thuis. Tijdens de contactmomenten met lectoren of op het discussieforum bespreek je problemen en casussen en verwerf je een dieper inzicht in de leerstof. Sociale media en andere digitale tools ondersteunen je tijdens groepstaken en individuele opdrachten.

Een opleiding met toekomst
Leerkracht is - althans in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs voor technische vakken - in grote steden een knelpuntberoep geworden. Een opleiding kiezen tot leerkracht betekent dan ook een sterke zet naar de toekomst toe.

Spreiding studieprogramma
Studeren combineren met werken en een gezin mag je niet onderschatten. Tracht daarom op voorhand zorgvuldig in te schatten of de studiebelasting haalbaar is. We bieden je immers de mogelijkheid om je studieprogramma te spreiden over een periode die aangepast is aan jouw ritme.

Betaald educatief verlof
De flextrajecten kregen een erkenning voor betaald educatief verlof, een stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon. Alle studenten die voldoen aan de regelgeving hebben recht op educatief verlof voor de contacturen die gevolgd worden. 

NOG VRAGEN?

De meest gestelde vragen worden beantwoord in deze FAQ

Als lerarenopleiding Kleuteronderwijs (flextraject) dragen we transparantie hoog in het vaandel. Meer informatie over de te verwachten kosten doorheen je bacheloropleiding vind je hier. Zo kom je niet voor financiële verrassingen te staan. 

Met andere vragen kan je steeds terecht bij Heidi Adriaensen via heidi.adriaensen@ap.be en/of 03 220 33 36.