U bent hier

Onderwijs en Training

Onderzoek

Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek uitgevoerd binnen het departement Onderwijs en Training

Hoe is het gesteld met de leesattitude van instromende studenten en hoe zetten we onze studenten aan om (nog) meer te lezen? Op welke manier kunnen onze lerarenopleidingen zich openstellen voor zij-instromers en op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan het wegwerken van het lerarentekort in het Antwerpse basisonderwijs? Via welke kanalen en methodieken kunnen leerkrachten in het lager onderwijs kinderen warm maken voor wetenschappelijke leerinhouden en zo de doorstroom naar wetenschappelijke richtingen in het secundair onderwijs bevorderen? Hoe kunnen we de ICT-competenties van onze studenten aanscherpen opdat zij als toekomstige leerkrachten enerzijds leerlingen kunnen gidsen in het realiseren van de ICT-eindtermen en anderzijds ICT structureel zouden verankeren in hun didactische aanpak? 

Deze vragen staan zowel de afgelopen jaren als vandaag centraal in de onderzoeksprojecten van het departement Onderwijs en Training van AP Hogeschool. Diverse docenten uit de lerarenopleidingen van zowel kleuter-, lager als secundair onderwijs zijn bij deze onderzoeksprojecten nauw betrokken. We schenken grote aandacht aan een intensieve betrokkenheid van het werkveld en een gegarandeerde maatschappelijke return.  

Hongert u naar extra informatie omtrent deze onderzoeken?
Ziet u vanuit uw beroepspraktijk mogelijkheden tot samenwerking?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze departementale onderzoekscoördinator Stephen Hargreaves