U bent hier

Onderwijs en Training

Lerarenopleiding kent stijging van 23%

De lerarenopleidingen van AP zitten in de lift. Het aantal inschrijvingen van eerstejaarsstudenten kent een groei van maar liefst 23% in vergelijking met vorig jaar. Een opvallende vaststelling, want lerarenopleidingen van andere hogescholen in Vlaanderen kampen met een teruglopend aantal inschrijvingen van gemiddeld 10%.

De cijfers op een rij
Zowel onze opleidingen Kleuteronderwijs (+ 55%), Lager Onderwijs (+ 21%) als Secundair Onderwijs (+ 13%) gaan er fors op vooruit. Ook het succes van de nieuwe flextrajecten Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs voor zij-instromers springt in het oog: zij trekken respectievelijk 44 en 46 nieuwe studenten aan.

Mond-aan-mond reclame doet zijn werk
AP Hogeschool is uiteraard verheugd over de sterke groei van haar lerarenopleidingen binnen een dalende Vlaamse context. Ingrid Van der Veken, hoofd van het departement Onderwijs en Training van AP Hogeschool, ziet meerdere verklaringen.

“De fusie tussen Artesis Hogeschool en Plantijn Hogeschool werpt haar eerste vruchten af. De organisatorische uitdagingen die deze fusie met zich meebracht, liggen achter de rug. Ze bracht – samen met de visitaties door de Vlaamse overheid die de kwaliteit van onze opleidingen Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs nogmaals in de verf zetten –  een dynamiek op gang die zowel onze docenten als onze studenten weten te smaken. Zowel onze tweede- en derdejaarsstudenten als onze alumni ontpopten zich de afgelopen maanden tot heuse ambassadeurs van onze opleidingen: dat is onbetaalbare reclame die de voornaamste verklaring vormt van het stijgend aantal inschrijvingen.”

Vooral de sterke aanvangs- en studiebegeleiding, de nauwe band tussen studenten en docenten en de creatieve lesmethoden worden door studenten steevast aangehaald als troeven van de lerarenopleidingen van AP Hogeschool.

Vliegende start voor flextrajecten
Ook het succes van de nieuwe flextrajecten Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs – die beide mikken op zij-instromers die reeds studie- en/of werkervaring op hun palmares hebben – is opvallend.

Ingrid Van der Veken:

“Wat onze flextrajecten uniek maakt in de Antwerpse regio, is dat ze aan zij-instromers de kans bieden om deze studies te combineren met hun (deeltijdse) baan. De contacturen zijn immers beperkt tot dinsdagavonden en een beperkt aantal zaterdagen per semester: we zetten heel sterk in op afstandsleren en wenden al onze pedagogische know how aan om studenten daarin optimaal te coachen.”

Ook werkplekleren staat centraal in deze aanpak. Eén dag per week draaien flexstudenten volwaardig mee in kleuter- of lagere scholen. “Wie bereid is om keihard te werken, kan deze flexibele trajecten dus combineren met een 4/5 baan”, bevestigt Ingrid Van der Veken. “Geen toeval dus dat het vaak erg gemotiveerde studenten betreft die onder meer aangetrokken worden door het grote aantal vacatures in het Antwerpse basisonderwijs.”