U bent hier

Onderwijs en Training

Geef Muzikale Opvoeding in één jaar tijd

“Er stond een vacature muzikale opvoeding open in het Sint-Norbertuscollege in Duffel waar ik reeds werkte. Omdat ik enkel Frans en wiskunde kon geven, bood het verkorte traject bij AP Hogeschool de ideale oplossing om MO als extra onderwijsbevoegdheid te bemachtigen.” verklaart Silke Liekens enthousiast. Het verkort traject secundair onderwijs duurt in principe één academiejaar maar kan ook gespreid opgenomen worden. Het biedt gediplomeerde leerkrachten, of bachelors/masters met een geïntegreerde specifieke lerarenopleiding, een op maat gemaakt curriculum om een extra onderwijsvak te kunnen geven in het secundair onderwijs.

“De meerwaarde van het verkorte traject schuilt in de flexibiliteit, hoe de opleiding is ingericht en de beperkte duur. Ik kon een soepel lessenrooster samenstellen waardoor ik kon blijven lesgeven en de docenten steunden me waar nodig. Ik kon bijvoorbeeld in hoge mate overleggen welke vakken ik kon bijwonen en wat ik in zelfstudie wou doen.” benadrukt Silke.

Naast deze voordelen krijgen studenten enkel essentiële vakinhoudelijke kennis mee die specifiek gericht is op de extra onderwijsbevoegdheid die men wil bekomen. Omdat deze studenten ook al didactisch geschoold zijn, kunnen ze zelf beslissen om zowel in het eerste als in het tweede semester stage te lopen of enkel in het tweede semester. Het traject omvat ook maar 45 studiepunten die je kan spreiden over een langere periode indien gewenst.

Eigen school als werkplek

Daarnaast kunnen studenten, die reeds als leraar aan het werk zijn, stage lopen op hun huidige werkplek. Op die manier verhoogt de kans op aanstelling voor het onderwijsvak waarvoor ze studeren aanzienlijk. “Ik liep stage op het Sint-Norbertuscollege in Duffel, de school waar ik reeds les gaf. Dat was natuurlijk enorm handig. Ik kon de leerstof onmiddellijk omzetten in de praktijk en heb de functie na mijn opleiding gekregen.”

Het verkort traject secundair onderwijs richt zich niet alleen op werkende studenten die al in het bezit zijn van een diploma geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Secundair, Kleuter- of Lager onderwijs, maar ook op studenten zonder onderwijservaring die beschikken over een diploma specifieke lerarenopleiding (SLO) in combinatie met een bachelor- of masterdiploma. Meer informatie vind je op de website van het departement Onderwijs en Training.