U bent hier

Positieve instellingsreview voor AP

De instellingsreview van februari en maart 2017 ligt misschien al ver achter ons maar gisteren mocht onze algemeen directeur het definitieve rapport in ontvangst nemen. Het eindresultaat is duidelijk positief!

Sinds het academiejaar 2015-2016 beoordeelt de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de kwaliteit aan de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen via een instellingsreview. Zo kreeg ook AP Hogeschool de mogelijkheid om in één overkoepelende review aan te tonen dat ze enerzijds een sterk uitgewerkt onderwijsbeleid heeft op instellingsniveau én anderzijds in staat is om zelf de kwaliteit van elke opleiding op te volgen. 

Het eindoordeel voor AP Hogeschool luidt ‘positief’! De bekrachtigde onderliggende evaluatierapporten die geleid hebben tot dit ontwerpbesluit, vind je hier

Conclusie

De algemene conclusie van de NVAO luidt: “Het geheel overschouwende, komt de commissie tot een positief eindoordeel over de kwaliteit van het onderwijsbeleid aan de AP Hogeschool. Tijdens de hele review voorafgaand aan, tijdens en tussen de locatiebezoeken heeft de hogeschool op adequate wijze aangetoond vanuit welke visie zij opereert, welk beleid is gevoerd en met welk resultaat, welke verbeteracties zijn genomen en welk nieuw beleid is ontwikkeld.

De hogeschool beschikt bovendien over een breed gedragen kwaliteitscultuur. De commissie is dan ook stellig in haar waardering: door middel van het gevoerde onderwijsbeleid is de AP Hogeschool in staat de kwaliteit van haar onderwijs te borgen; haar visie en beleid, beleidsuitvoering, evaluatie en monitoring, en verbeterbeleid zijn aan de maat.

De commissie vindt dat de hogeschool een adequate keuze heeft gemaakt voor een systeem dat de ‘eigen-aardig-heid’ van de instelling en haar entiteiten respecteert en dat ervoor zorgt dat de kwaliteit van de opleidingen systematisch wordt geëvalueerd, opgevolgd en verbeterd.“ 

“Ik ben fier op onze hogeschool en trots op dit onvoorwaardelijke positieve eindresultaat", aldus algemeen directeur Pascale De Groote. "Het is het resultaat van onze dagdagelijkse inzet en van het vele en harde werk van ieder van ons. Medewerkers en studenten samen hebben aangetoond waar AP voor staat: ambitieus, passioneel, echt, respectvol en open. In 2020 vindt de volgende instellingsreview plaats en zullen we er opnieuw staan, samen sterker dan ooit!”