U bent hier

Onderzoeksoutput

 In de academische bibliografie van Artesis Plantijn Hogeschool kan u een overzicht van de wetenschappelijke publicaties en andere onderzoeksoutput van alle personeelsleden verbonden aan de hogeschool terugvinden.

In de academische bibliografie kan u ook naast opzoekingen op auteursnaam of per departement/School of Arts, ook uitgebreide opzoekingen doen in de publicaties en realisaties van alle personeelsleden verbonden aan Artesis Plantijn Hogeschool.

 

Visie

De eigen aard en de specifieke kenmerken qua probleemstelling en methode van  zowel het praktijkgericht als het artistiek onderzoek van de hogeschool  hebben  consequenties voor de vormen van output die door praktijkgerichte en artistieke onderzoekers worden gegenereerd.  Typische vormen van output voor het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek zijn  onder meer bijdragen op vak- of beroepsgerichte congressen; technologie-, methodologie- en kennistransfer naar bedrijven of naar de maatschappij. Voor het onderzoek in de kunsten valt te denken aan uitvoeringen en vertoningen, kunstpublicaties, radio- en televisieproducties, lecture performances, tentoonstellingen, CD-opnames, partituren enzovoort. Daarnaast zijn er op beide gebieden vanzelfsprekend de klassieke outputcategorieën die ook voor het universitaire onderzoek  cruciaal zijn: artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, (hoofdstukken van) boeken, bijdragen op (wetenschappelijke) congressen en dergelijke. De hogeschool ziet het diversifiëren van output ‒ zowel naar vorm en medium als naar doelpubliek ‒ als een meerwaarde, en wil haar onderzoek op verscheiden manieren dissemineren en valoriseren.

Naast de hierboven bedoelde vormen van output, die doorgaans op vakgenoten en/of op het werkveld zijn gericht, maakt de hogeschool haar kennis ook toegankelijk voor een groot publiek via activiteiten op het gebied van wetenschapscommunicatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bieden van een kijkje achter de schermen van het onderzoek (via labo-dagen en meeleefdagen), het ontwikkelen van educatief materiaal voor scholen (via didactische tentoonstellingen, pakketten en interactieve workshops), het organiseren van wedstrijden, lezingen enzovoort. Zo biedt de hogeschool informatie over onderzoek, toont ze de relevantie van dat onderzoek aan en bevordert ze de dialoog tussen kennisinstelling en maatschappij.