U bent hier

Studentenparticipatie

Bij AP Hogeschool telt jouw mening. Daarom gaan we elk academiejaar op zoek naar kandidaat-studentenvertegenwoordigers.

Niet meteen sexy? Toch wel. Als studentenvertegenwoordiger ben je de spilfiguur en druk jij je stempel op het studentenbeleid van AP Hogeschool. Je wordt immers betrokken bij alle beslissingen die je medestudenten aanbelangen. Je vergadert samen met een toffe groep medestudenten. Bovendien levert jouw engagement je extra competenties, een attest van studentenvertegenwoordiging en een extra troef op je cv op!

Bij AP Hogeschool hebben studenten inspraak in alle zaken die hen aanbelangen: gebruik van studentenruimtes, examenroosters, studenteninfo en –begeleiding, onderwijs- en examenreglementen, studiegelden, curricula, vervoer van/naar de campus, alle mogelijke nevenactiviteiten, kwaliteitszorg, internationalisering, bibliotheek, ICT- voorzieningen, …

Voor welke raden kan je je kandidaat stellen?

Op elk departement en elke School of Arts worden vanuit elke opleiding studenten gevraagd voor de Departementale Studentenraad (DSR) of School of Arts Studentenraad (SAS): 

  • studentenraad Onderwijs en Training
  • studentenraad Gezondheid en Welzijn
  • studentenraad Wetenschap en Techniek
  • studentenraad Management en Communicatie
  • studentenraad Koninklijk Conservatorium
  • studentenraad Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

Deze raden bestaan dus enkel uit studenten van eenzelfde departement/School of Arts. De raad komt samen om onder meer problemen van studenten aan te kaarten. Daarnaast worden ook suggesties gedaan om het leven op de campus zo studentvriendelijk mogelijk te maken. Na elke vergadering koppelen de leden van de DSR/SAS terug naar de studenten.

Vanuit deze 6 studentenraden worden twee studenten afgevaardigd naar de Algemene Studentenraad van AP Hogeschool of ASAP. Hier worden agendapunten besproken die alle studenten van AP Hogeschool aangaan. Met een frisse kijk en idealisme zit ASAP mee aan de bestuurderstafel en zijn ze relevante gesprekspartners in externe raden. Zo zetelen twee studenten in het Inrichtingsorgaan van AP en vaardigen ze ook vertegenwoordigers af naar het Antwerps StudentenOverleg (ASO), de Associatie StudentenRaad Antwerpen (ASRA) en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).

Stu'ververkiezingen: stel je kandidaat

Stu’vers zijn energiek, leren met vallen en opstaan en proberen op een opbouwende manier hun inspraak te verdedigen in AP Hogeschool. Ben jij een geboren studentenvertegenwoordiger? Laat dan van je horen en stel je kandidaat voor de verkiezingen van oktober 2017 via deze link!

Meer info

Om deel te nemen aan de verkiezingen moet je als student zijn ingeschreven bij AP. Alles wat je moet weten over de verkiezingen of hoe je je kandidaat kan stellen voor de studentenraad, vind je op Digitap onder de cursus 'Inspraak'.

Heb je nog vragen over de verkiezingen of de kandidaatstelling in het bijzonder, neem dan contact op met de studentencoach via inspraak@ap.be of op T 03 220 58 41.

Speak up in AP