U bent hier

Toelatingsvoorwaarden

Hieronder lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen om je in te schrijven voor een opleiding.

Bacheloropleidingen

Voor de inschrijving in een professionele of academische bacheloropleiding moet je in het bezit zijn van:

 • een diploma secundair onderwijs
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid
 • een diploma of getuigschrift dat bij wet, decreet, Europese richtlijn of internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend, volstaat ook.

Artistieke opleidingen

Voor alle artistieke bacheloropleidingen moet je bovendien slagen in de artistieke toelatingsproef.

Vor alle artistieke masteropleidingen heb je een artistiek bachelordiploma met overeenkomstig competentieprofiel nodig.

Surf naar de website van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen of de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen voor meer informatie.

Buitenlands diploma

Heb je een Nederlands diploma? 
Met een van volgende Nederlandse diploma’s kan je een professionele bacheloropleiding in het Vlaamse hoger onderwijs starten:

 • Een einddiploma van Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
 • Een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen
 • Een einddiploma van het hoger onderwijs met volledig leerplan
 • Een diploma van middelbaar beroepsonderwijs met kwalificatieniveau 4 (MBO4)

Als je geen van deze diploma's hebt (bijvoorbeeld van HAVO) dan heb je niet automatisch toegang tot een professionele bacheloropleiding in het Vlaamse hoger onderwijs. Check bij het departementale  secretariaat of je in aanmerking komt voor bijzondere toelatingsvoorwaarden.

Met een HAVO-diploma kan je in principe wel inschrijven voor een HBO5-opleiding (=Associated Degree). Indien je niet beschikt over diploma voortgezet onderwijs moet je slagen in een toelatingsproef. Er zijn welke bijzonderheden: 

 • Om toegelaten te worden tot een HBO5-opleiding moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar bent. Als je inschrijft tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden vóór 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
 • Hoewel je met een HAVO-diploma in principe rechtstreeks kan inschrijven voor een HBO5-opleiding, raden we de meeste studenten aan om eerst een propedeusejaar te volgen en nadien in te schrijven voor een professionele bacheloropleiding. Dit omdat het studieniveau in een professionele bacheloropleiding doorgaans beter aansluit bij het studieniveau van een HAVO-student.

Hier vind je meer informatie voor Nederlandse studenten.

Heb je een ander buitenlands diploma? 
Dan onderzoekt de hogeschool of jouw diploma toegang geeft tot een professionele bacheloropleiding. Daarvoor hebben we enkele documenten nodig: 

 • Een kopie van je diploma. Behaalde je je diploma buiten de Europese Unie, dan laat je de kopie legaliseren bij de ambassade of het consulaat van het land waar je het diploma behaalde. ‘Legaliseren' betekent dat een ambtenaar de echtheid van de handtekening op het document bevestigt.  
 • Een beëdigde Nederlandse vertaling van het diploma (behalve als het diploma is opgesteld in het Frans, Engels of Duits).
 • Als je je diploma secundair onderwijs buiten de Europese Unie behaalde: een verklaring van de ambassade of het consulaat dat je met dat diploma in het land waar je het behaalde, toegang krijgt tot hoger en universitair onderwijs. 
 • Een ingevuld formulier ‘Aanvraag tot toelating met buitenlands diploma’. Dit vind je op je departementale secretariaat.    
 • Een bewijs dat je voldoende Nederlands kan om de opleiding te starten.

Deze documenten bezorg je vóór 1 september aan je departementale secretariaat. Nadat de hogeschool het onderzoek afrondde, laten we je weten of je mag inschrijven.