U bent hier

Studietrajecten

Het opleidingsprogramma van de meeste professionele of artistieke bacheloropleiding bevat 180 studiepunten. Het is zo opgebouwd dat je de volledige opleiding kan voltooien in 3 academiejaren. Je kan er ook voor kiezen om je studiepunten te spreiden over meerdere jaren. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende studietrajecten die je kan volgen.

N.B. Bachelors-na-bachelors, artistieke masteropleidingen en postgraduaten bevatten doorgaans 30, 60, 90 of 120 studiepunten. Ook in deze opleidingen is het meestal mogelijk om verschillende trajecten te volgen. Neem voor meer informatie over deze trajecten contact op met de trajectbegeleider van je opleiding.

Voltijds modeltraject

In een voltijds modeltraject spreid je de studiepunten over 3 academiejaren en volg je dus 3 maal 60 studiepunten.

Om in het voltijds modeltraject over te gaan naar een volgend academiejaar moet je slagen voor alle opleidingsonderdelen. Slaag je niet voor alle opleidingsonderdelen, dan kom je in een individueel traject terecht.

Deeltijds modeltraject

Sommige bacheloropleidingen voorzien naast het voltijds modeltraject ook een deeltijds modeltraject. Een opleiding stelt dan trajectschijven van een kleiner aantal studiepunten per academiejaar samen. Je spreidt het geheel van 180 studiepunten dan over meer dan 3 academiejaren. Bijvoorbeeld 4 x 45 studiepunten. Of 6 x 30 studiepunten.

Niet elke opleiding biedt een deeltijds modeltraject aan.

Individueel traject

Wanneer je inschrijft voor een studiepakket dat afwijkt van de trajectschijven die de opleiding vooropstelt, dan volg je een individueel traject. Je kan hiervoor verschillende redenen hebben:

  • Je slaagde het voorgaande academiejaar niet voor een opleidingsonderdeel en moet het hernemen;
  • Je verwierf een vrijstelling voor een opleidingsonderdeel;
  • Je kiest omwille van bijzondere sociale of individuele omstandigheden voor een individueel traject.

Binnen een individueel traject kunnen opleidingsonderdelen uit verschillende trajectschijven opgenomen worden, rekening houdend met de volgtijdelijkheid van opleidingsonderdelen.

Info en advies over studietrajecten

Voor meer informatie en advies over jouw studietraject kan je terecht bij de trajectbegeleider van je opleiding.
Voor de contactgegevens van jouw trajectbegeleider, surf je verder naar de contactpagina's van jouw opleiding.