U bent hier

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de volheid van bevoegdheid en bestuurt de instelling. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan een andere instantie zijn opgedragen, berusten bij het bestuursorgaan, onverminderd de mogelijkheid om deze bevoegdheden toe te wijzen en te delegeren aan personen binnen en buiten het bestuursorgaan of aan overige organen. De niet-ambtshalve bestuurders worden afgevaardigd door de respectievelijke vroegere inrichtende machten.

Ambtshalve bestuurders

  • Inga Verhaert - voorzitter
  • De Groote, Pascale - algemeen directeur
  • Samson, Erwin - algemeen beheerder

Niet-ambtshalve bestuurders

  • Vanderpoorten, Marleen - ondervoorzitter
  • Caals, Tom
  • Deridder, Jim
  • Hadermann, Joke
  • Rombouts, Jan