U bent hier

Studiecontract

Wanneer je je inschrijft aan de hogeschool, sluit je een studiecontract af. Daarin staat zwart op wit welke opleidingsonderdelen je tijdens het academiejaar volgt. Je kan kiezen tussen drie verschillende contracttypes: het diploma-, credit- of examencontract.

Het diplomacontract

Wil je een diploma behalen voor een bacheloropleiding? Dan schrijf je je in via een diplomacontract. Dit is de meest gekozen optie bij studenten. Binnen het diplomacontract kan je kiezen voor een modeltraject of een individueel traject. 

  • Modeltraject
    Bij een modeltraject volg je het standaardopleidingsprogramma dat bestaat uit 180 studiepunten. Je volgt het gespreid over drie academiejaren en neemt ieder jaar 60 studiepunten op.
  • Individueel traject
    Bij het individueel traject werk je je opleiding niet af in 3 studiepakketten van 60 studiepunten. In samenspraak met je opleidingshoofd of trajectbegeleider bepaal je het aantal studiepunten en opleidingsonderdelen dat je per academiejaar opneemt.

    Lees meer over jouw studietraject.

Het creditcontract

Je wil geen volledige opleiding volgen, maar je interesse is wél geprikkeld door een specifiek opleidingsonderdeel? Dan schrijf je je via een creditcontract in voor dat opleidingsonderdeel en volgt de bijhorende lessen.

Je verrijkt je kennis, zonder je voor een volledige opleiding in te schrijven. Je creditcontract geeft je de kans om les te volgen en examens af te leggen voor een specifiek opleidingsonderdeel, of voor meerdere opleidingsonderdelen. Voor elk geslaagd opleidingsonderdeel ontvang je een creditbewijs.

Het examencontract

Lukt het je niet om mee te doen aan alle onderwijsactiviteiten, maar wil je wel een diploma halen? Dan is het examencontract voor jou ideaal.

Je volgt één of meerdere opleidingsonderdelen zonder mee te doen aan de onderwijsactiviteiten, en volgt dus geen les. Met je examencontract leg je alleen examens af aan de hogeschool. De voorbereiding erop is volledig je eigen verantwoordelijkheid.

Je kan een examencontract afsluiten met het oog op het behalen van een creditbewijs of met het oog op het behalen van een diploma. Sluit je een examencontract af met het oog op het behalen van een creditbewijs, dan krijg je het creditbewijs voor een opleidingsonderdeel als je ervoor slaagt.

Sluit je een examencontract af met het oog op het behalen van het diploma, dan moet je voor alle opleidingsonderdelen van de opleiding slagen om het diploma te verwerven.

Als je het examencontract afsluit met het oog op het behalen van een diploma, kan je gebruik maken van betaald educatief verlof. Betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon.

Let op: een aantal opleidingsonderdelen mag je niet volgen via een examencontract. Dit zijn vooral erg praktijkgerichte vakken, waarbij je lesaanwezigheid essentieel is om de juiste competenties te verwerven. Wil je weten of je een opleidingsonderdeel kunt volgen via een examencontract? Surf dan naar ects.ap.be.