U bent hier

Vrijstellingen

Heb je reeds een diploma op zak? Of slaagde je aan een andere onderwijsinstelling reeds voor enkele opleidingsonderdelen? Dan hoef je niet altijd vanaf nul te herbeginnen. De kans is reëel dat je recht hebt op vrijstellingen voor bepaalde opleidingsonderdelen.

Lees hier meer over hoe we je ondersteunen als je van opleiding of onderwijsinstelling wil veranderen.

VRIJSTELLINGEN VOOR EERDER VERWORVEN KWALIFICATIES (EVK)

Als je in een vorige opleiding slaagde voor een opleidingsonderdeel waarvan de doelstellingen, competenties en inhouden overeenstemmen met een opleidingsonderdeel of deelopleidingsonderdeel van de opleiding waarvoor je je straks inschrijft, dan maak je kans op een vrijstelling.

Hoe vrijstellingen aanvragen?

Je vraagt op het departementale secretariaat van je opleiding het formulier ‘aanvraag vrijstellingen’ aan en vult het in. Je voegt daarbij alle gevraagde documenten die aangegeven staan op het formulier:

  • een kopie van het behaalde diploma of studiebewijs
  • het creditbewijs of een officieel rapport met de behaalde resultaten
  • een beknopte omschrijving van de vakinhoud of een ECTS- of vakfiche van de opleidingsonderdelen waarvoor je slaagde
  • voor diploma’s en getuigschriften die opgesteld werden in een andere taal dan het Nederlands, Engels of Duits, dient een vertaling naar het Nederlands door een in België beëdigd vertaler te worden bijgevoegd.

Bezorg je aanvraag ten laatste op 13 oktober aan het studentensecretariaat van je opleiding. Schrijf je later in, dan moet je aanvraag ingediend zijn uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag van de inschrijving.

Contacteer de trajectbegeleider van jouw opleiding voor ondersteuning bij het aanvragen vrijstellingen. Voor zijn/haar contactgegeven surf je verder naar contactopagina van jouw opleiding.

En nadien?

De toelatingscommissie op niveau van jouw departement beslist op basis van de reeds behaalde competenties met de nagestreefde competenties in het betrokken opleidingsonderdeel. Bij voldoende overeenstemming beslist zij een vrijstelling te verlenen.

De toelatingscommissie beslist uiterlijk eind oktober indien de aanvraag niet later dan 13 oktober is ingediend.  Voor aanvragen die na 13 oktober zijn ingediend, neemt de toelatingscommissie een beslissing uiterlijk 28 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag.

VRIJSTELLINGEN VOOR EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC)

Heel wat studenten gaan niet rechtstreeks van het secundair naar het hoger onderwijs. Je kunt ook veel bijleren door onmiddellijk aan de slag te gaan of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Alleen krijg je daar geen diploma voor. Het hoger onderwijs kan sinds het flexibiliseringsdecreet sommige van deze competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) valideren.

Daarvoor werkte de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) een procedure uit. Volgens deze EVC-procedure kunnen ‘Eerder Verworven Competenties’ erkend worden en leiden tot een bewijs van bekwaamheid. Met een bewijs van bekwaamheid kan je een vrijstelling aanvragen voor één of meerdere opleidingsonderdelen wanneer je een opleiding start.

Je leest er meer over de website van de AUHA. Heb je na het lezen van de informatie op deze website nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de EVC-instellingscoördinator kris.vanelsen@ap.be.