U bent hier

Nieuws

Samen met haar collega’s uit andere Vlaamse hogescholen buigt Eveline Mestdagh, opleidingshoofd Vroedkunde (foto), zich over de ontwikkeling van een nieuw instrument om stages te evalueren. Dankzij dit systeem zullen alle vroedkundestudenten in heel Vlaanderen op dezelfde manier geëvalueerd worden. Ondersteuning voor stagebegeleiders
De laatstejaarsstudenten van de Bachelor in de Vroedkunde hebben weer alles op alles gezet. In hun afstudeerpresentatie lieten ze zien dat ze alle competenties van een beginnend beroepsbeoefenaar bezitten. Deze beginnende vroedvrouwen komen altijd bijzonder origineel uit de hoek. Het bewijs dat vroedvrouwen ook bijzonder creatief omgaan met de verwerking van hun leerproces!Foto inzet: een student geeft de competenties van de vroedvrouw weer gebaseerd op de competentiegroeikaart van de opleiding.
Het departement Gezondheid en Welzijn steunt het project ‘opleiding om levens te redden’ en schenkt de vzw Bekribu 10 ziekenhuisbedden en didactisch materiaal. Op vrijdag 5 juni werd het startschot gegeven voor het vullen van een container die naar Burundi zal worden verzonden.
Op donderdag 28 mei 2015 was het weer zover. De bacheloropleiding Vroedkunde ontving de nieuwe lichting COMBI-studenten en ze waren weer zeer talrijk! Deze studenten zullen vanaf volgend jaar twee bacheloropleidingen combineren: Verpleegkunde en Vroedkunde. Interessant aan deze specifieke combi-opleiding is dat de studenten twee werelden combineren: Verpleegkunde in Nederland te volgen en Vroedkunde in België. De opleiding maakt gebruik van moderne multimedia en wisselt live-contactmomenten met videoconferentielessen af.
Silke Schellekens, derdejaars Orthopedagogie, werkte tijdens haar stage 5 maanden lang met straatkinderen in Nepal. Het spoor van vernieling dat de aardbeving van 25 april achterliet, greep haar aan. Ze besloot daarom om een benefietavond te organiseren in jeugdhuis Nootuitgang in Edegem. En met succes! In één avond haalde Silke 888 euro op. “Het was een geslaagde avond”, vertelt Silke aan de Gazet van Antwerpen (4.05.2015):
Op donderdag 2 april 2015 organiseerde de opleiding Verpleegkunde met succes de jaarlijkse studiedag Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg.
Op 3 april 2015 organiseerde onze opleiding Sociaal Werk in samenwerking met het Antwerpse Straathoekwerkoverleg, de provincie Antwerpen, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en Cera een studiedag over Outreachend Werken. 200 professionals schreven zich in voor de studiedag. Dit is een werkvorm om hulp- en dienstverlening te bieden aan mensen die daar niet meteen om vragen. Bovendien werd op de studiedag ook het 'Praktijkboek voor outreachend werken' voorgesteld.
Ieder jaar neemt het eerste jaar Ergotherapie deel aan het festival ‘Kunstproeven’, een kunstenfestival voor mensen met een beperking dat georganiseerd wordt door Sjarabang vzw.  Tijdens Kunstproeven zingen, dansen en schilderen onze studenten Ergotherapie samen met de festivalgangers.
Begin februari  2015 kreeg de bacheloropleiding Verpleegkunde bezoek van enkele collega’s uit Italië en Finland. Zij gaven enkele lessen voor de tweedejaarsstudenten binnen het opleidingsonderdeel Sociale Wetenschappen in het kader van ‘cultuur en identiteit’.Ook het opleidingshoofd van de partneruniversiteit in Reggio Emilia gaf een interessant gastcollege over hun curriculum. Ze schetste de context waarbinnen haar universiteit de opleiding inricht.
Lynn Vanhooydonck, tweedejaars Ergotherapie, bracht op donderdag 12 maart net als haar studiegenoten de toegankelijkheid van winkels en horecazaken voor rolstoelgebruikers in kaart. Eén verschil: Lynn zit tijdelijk zelf in een rolstoel. We vroegen haar om campus Lange Nieuwstraat op te meten en te testen op toegankelijkheid.

Pagina's