U bent hier

Nieuws

Laatstejaarsstudenten zijn helemaal klaar voor het laatste half jaar stage in de hoogrisico verloskunde. Ze hebben een aantal drills doorgestaan: van een zware bloeding tijdens het kraambed, een schouderdystocie, een barende vrouw in shock tot een pasgeborene die niet meteen ademt. Zo worden de studenten optimaal voorbereid op wat je hoopt dat ze in de echte praktijk nooit hoeven mee te maken. Alle scenario’s worden zowel gesimuleerd in onze eigen ziekenhuissetting alsook in de thuissetting.
Deze week stelden onderzoekers van de opleiding Sociaal Werk en Orthopedagogie de resultaten voor van een grootschalige bevraging van een 450-tal jongeren tussen 10 en 18 jaar die in een voorziening verblijven. Dit onderzoek, in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, brengt in kaart in welke mate deze tieners een passend vrijetijdsaanbod vinden en welke rol het bestaande jeugdwerkaanbod daarin speelt.
Studenten van onze opleiding Vroedkunde hebben een bezoek gebracht aan het ZNA Middelheim. Daar konden ze oefenen in de verloskamers hoe ze moeten reagaeren op urgente situatie (bv. stuitbevalling, postpartum bloeding ...). De gynaecologen en vroedvrouwen van het ziekenhuis hadden op voorhand casussen opgesteld, waarbij elke casus een pathologische situatie bevatte die een urgente situatie werd. 
Na een dag studeren of werken baantjes trekken in het zwembad, naar het jeugdhuis trekken of je creatief uitleven in de les pottenbakken … De invulling van onze vrije tijd verschilt heel sterk van persoon tot persoon, maar we hebben allemaal nood aan een goede vrijetijdsbesteding. Ook kinderen en jongeren met een beperking en kinderen en jongeren die in een voorziening verblijven ervaren diezelfde nood. 
Sharing, learning, caring...Four of our midwifery lecturers joined and got inspired at the educational conference organised by the European Midwives association in London. Let us inspire our colleagues and transform theory in our very well underpinned practice and case-based curriculum!
Social Practice LAB- Ortho en Sociaal Werk is een gratis jaarlijks event waar het sociaal-agogisch werkveld, alumni, studenten en medewerkers van beide opleidingen elkaar ontmoeten.
De studenten ergotherapie namen deel aan een uniek project: Meet Me. Een uniek project dat studenten de kans geeft om kennis te maken met ouderen met dementie, hedendaagse kunst én Anneke Blennerhasset. Anneke Blennerhasset, een alumna Ergotherapie, heeft in het woonzorgcentrum Immaculata het Meet Me project opgestart. In dat project wordt de kracht van hedendaagse kunst gebruikt om bewoners, familie en bezoekers met elkaar in contact gebracht via kunst. 
Woensdag 26 oktober zaten alle partners binnen het perinataal overleg Huizen van het Kind Antwerpen Noord weer samen rond de tafel.Constructieve afspraken werden gemaakt om het perinataal aanbod zo kwalitatief en transparant mogelijk aan te bieden aan de lokale bevolking. Nova Vida zal alvast instaan voor een deel van het traject dat elke (kwetsbare) zwangere recht op heeft.
De opleiding Vroedkunde vestigde met een leuk initiatief de aandacht op menopauze in het kader van Wereld Menopauzedag (18/10/2016). Brigitte Bernaerts, menopauzeconsulente en lector Vroedkunde, organiseerde een inloopmoment over menopauze voor alle medewerkers van de Artesis Plantijn Hogeschool. Met dit initiatief wil de opleiding Vroedkunde de taboe rond menopauze doorbreken en de drempel voor vrouwen verlagen om informatie en begeleiding te vragen.
De opleiding vroedkunde maakt er haar missie van om een band van openheid en vertrouwen te creëren tussen de studenten en de docenten. Als ideale opener gingen weer veel van onze studenten samen met het team vroedkunde de strijd om de beker aan in onze jaarlijkse sportdag!

Pagina's