U bent hier

Nieuws

Een zestigtal tweedejaarsstudenten lerarenopleiding Kleuteronderwijs mocht in de eerste lesweek van het nieuwe academiejaar al op bezoek bij Poppentheater Jojo in Borgerhout (www.poppentheaterjojo.be).
Werken en gezin combineren met studeren om je voor te bereiden op een job als leerkracht in het kleuter- of lager onderwijs? Vele tientallen studenten kiezen elk jaar voor de flextrajecten binnen de lerarenopleidingen van AP Hogeschool om die droom te realiseren. Maak kennis met Aline, Ginger, en Elona, drie pittige dames die gretig inspeelden op dit flexibele studieaanbod.
Kwaliteitsvolle islamleerkrachten opleiden die moslimjongeren in het secundair onderwijs brede en hedendaagse kennis bijbrengen over de islam: dat vormt de ambitie van AP Hogeschool. De lerarenopleiding Secundair Onderwijs van AP Hogeschool gaat vanaf het komende academiejaar 2016-2017 daarom van start met het onderwijsvak islamitische godsdienst. Een primeur voor de stad Antwerpen.
In het kader van hun onderwijsvak Niet-Confessionele Zedenleer ontwikkelden zes laatstejaarsstudenten van de lerarenopleiding Secundair Onderwijs een didactisch spelbord waarin verhalen van vluchtelingen tijdens WO II en verhalen van hedendaagse vluchtelingen centraal staan. Leraars en leerlingen in de 1ste graad van het secundair onderwijs kunnen met dit spel aan de slag. Het maakt duidelijk dat oorlogsvluchtelingen geen nieuw fenomeen zijn, maar integendeel van alle tijden zijn. 
Voor onze laatstejaarsstudenten Kleuter-, Lager en Secundair Onderwijs is de eindmeet van hun studententijd bij AP in zicht. Omdat we hen niet aan hun lot willen overlaten bij hun overstap naar het werkveld, organiseerde het Departement Onderwijs en Training op donderdag 2 juni een heuse afstudeerdag.
Op de arbeidsmarkt is er een nijpend tekort aan technisch geschoolde werknemers, en toch blijven te weinig jongeren kiezen voor een wetenschappelijke of technologische studierichting. Het is dan ook duidelijk: de integratie van STEM – Science, Technology, Engineering en Mathematics – dringt zich op in het onderwijs.
Op donderdag 12 mei vond in Park Spoor Noord alweer de 24ste editie van Sportprikkels plaats, een sportdag onder leiding van onze studenten Lichamelijke Opvoeding. Zij moesten de wedstrijden met een 400-tal leerlingen over 20 verschillende sporten in goede banen leiden.
Wanneer 2 collega's door eenzelfde microbe gebeten zijn, kan dat tot iets moois leiden: An Taets (lector lerarenopleiding Kleuteronderwijs) en Silke Plaetinck (lector lerarenopleiding Secundair Onderwijs voor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie) zijn co-auteur van het boek Wijs waterwennen dat gepubliceerd wordt door Acco. 
Op woensdag 13 april vond op campus Spoor Noord een boeiende workshop plaats waarin leerkrachten Engels uit het secundair onderwijs werden ingewijd in het drieveldenmodel, een didactisch concept dat collega Stephen Hargeaves en oud-collega's John De Brucker en Willy Belmans samen uitdachten in het kader van een Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO).
Nauwelijks enkele dagen na de gruwelijke terreuraanslagen in Brussel was Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) op uitnodiging van de AP-lerarenopleidingen Kleuter-, Lager en Secundair Onderwijs te gast op campus Spoor Noord. Geen wonder dus dat haar lezing heel nauw verband hield met de actualiteit. Het werd een boeiend dialoogmoment waarbij een 200-tal van onze leerkrachten-in-opleiding en een ervaren politica samen zochten naar antwoorden op complexe vragen waar we als samenleving vandaag mee geconfronteerd worden.

Pagina's