U bent hier

Nieuws

Op 9 en 10 maart 2017 voerden de studenten van het 2de jaar lerarenopleiding lager onderwijs een muzisch project uit op basisschool De Sterrenkijker in Antwerpen. Door middel van verschillende workshops namen ze heel de school mee naar Mali: via beeld, drama, muziek, beweging en media konden de leerlingen het land "muzisch" verkennen. Onze studenten legden een verbinding tussen creativiteit en wereldoriëntatie waardoor de tweedaagse onderdompeling voor de leerlingen van de lagere school extra uitdagend en inspirerend was.
De tweede- en derdejaars Lichamelijke Opvoeding & Bewegingsrecreatie van onze Lerarenopleiding Secundair Onderwijs zijn ook dit jaar op wintersportstage getrokken, dit keer naar het Franse La Plagne.
De Warmste Week mobiliseerde studenten Lerarenopleiding om hun schouders te zetten onder tal van acties voor het goede doel.
Een team van 20 Vlaamse en internationale lectoren richtte eind november workshops in waarin STEAM education (combinatie van Science, Technique, Engineering and Mathematics met Arts education) centraal stond. De doelgroep was een bont gezelschap bestaande uit al onze tweedejaarsstudenten Kleuter- en Lager Onderwijs, studenten Secundair Onderwijs met een STEM achtergrond, onze Erasmus+ studenten uit de international class, SLO-studenten van de Koninklijke Academie en groepen studenten uit Noorwegen, Ierland en Nederland.
Wie zich op woensdag 14 december 's namiddags in het oude stadsgedeelte van Antwerpen begaf, kon het niet missen: een studentenkoor lokte toevallige voorbijgangers als sirenen naar de Handschoenmarkt.
Leuk nieuws: als enige Vlaamse hogeschool of universiteit wist AP recent Europese middelen te verwerven voor de coördinatie van een zogenaamd ‘Strategic Partnership’, een internationaal samenwerkingsverband in het kader van Erasmus+.
Een zestigtal tweedejaarsstudenten lerarenopleiding Kleuteronderwijs mocht in de eerste lesweek van het nieuwe academiejaar al op bezoek bij Poppentheater Jojo in Borgerhout (www.poppentheaterjojo.be).
Werken en gezin combineren met studeren om je voor te bereiden op een job als leerkracht in het kleuter- of lager onderwijs? Vele tientallen studenten kiezen elk jaar voor de flextrajecten binnen de lerarenopleidingen van AP Hogeschool om die droom te realiseren. Maak kennis met Aline, Ginger, en Elona, drie pittige dames die gretig inspeelden op dit flexibele studieaanbod.
Kwaliteitsvolle islamleerkrachten opleiden die moslimjongeren in het secundair onderwijs brede en hedendaagse kennis bijbrengen over de islam: dat vormt de ambitie van AP Hogeschool. De lerarenopleiding Secundair Onderwijs van AP Hogeschool gaat vanaf het komende academiejaar 2016-2017 daarom van start met het onderwijsvak islamitische godsdienst. Een primeur voor de stad Antwerpen.
In het kader van hun onderwijsvak Niet-Confessionele Zedenleer ontwikkelden zes laatstejaarsstudenten van de lerarenopleiding Secundair Onderwijs een didactisch spelbord waarin verhalen van vluchtelingen tijdens WO II en verhalen van hedendaagse vluchtelingen centraal staan. Leraars en leerlingen in de 1ste graad van het secundair onderwijs kunnen met dit spel aan de slag. Het maakt duidelijk dat oorlogsvluchtelingen geen nieuw fenomeen zijn, maar integendeel van alle tijden zijn. 

Pagina's