U bent hier

Nieuws

Gezocht: enthousiaste tieners tussen 14 en 16 jaar en dynamische senioren (65+) voor een ontmoeting rond beweging.Doe mee met ‘Grenzeloze Generaties’, een project waarbij dans & beweging centraal staan. Door samen te dansen, improviseren en creëren willen we generaties overstijgen. Hoe gaan generaties een lichamelijke dialoog met elkaar aan? Voorkennis is geen vereiste, een gezonde dosis zin om te bewegen is een must. Iedereen doet mee volgens zijn eigen mogelijkheden.
Deze week stelden onderzoekers van de opleiding Sociaal Werk en Orthopedagogie de resultaten voor van een grootschalige bevraging van een 450-tal jongeren tussen 10 en 18 jaar die in een voorziening verblijven. Dit onderzoek, in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, brengt in kaart in welke mate deze tieners een passend vrijetijdsaanbod vinden en welke rol het bestaande jeugdwerkaanbod daarin speelt.
De Warmste Week mobiliseerde studenten Lerarenopleiding om hun schouders te zetten onder tal van acties voor het goede doel.
Studenten van onze opleiding Vroedkunde hebben een bezoek gebracht aan het ZNA Middelheim. Daar konden ze oefenen in de verloskamers hoe ze moeten reagaeren op urgente situatie (bv. stuitbevalling, postpartum bloeding ...). De gynaecologen en vroedvrouwen van het ziekenhuis hadden op voorhand casussen opgesteld, waarbij elke casus een pathologische situatie bevatte die een urgente situatie werd. 
Een team van 20 Vlaamse en internationale lectoren richtte eind november workshops in waarin STEAM education (combinatie van Science, Technique, Engineering and Mathematics met Arts education) centraal stond. De doelgroep was een bont gezelschap bestaande uit al onze tweedejaarsstudenten Kleuter- en Lager Onderwijs, studenten Secundair Onderwijs met een STEM achtergrond, onze Erasmus+ studenten uit de international class, SLO-studenten van de Koninklijke Academie en groepen studenten uit Noorwegen, Ierland en Nederland.
Wie zich op woensdag 14 december 's namiddags in het oude stadsgedeelte van Antwerpen begaf, kon het niet missen: een studentenkoor lokte toevallige voorbijgangers als sirenen naar de Handschoenmarkt.
Van 20 tot 22 april 2017 organiseert het Conservatorium de tweejaarlijkse EPARM conferentie, in samenwerking met AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen). Het thema van deze editie is 'Staging Research: from the laboratory to the stage and back again'. Momenteel zijn we op zoek naar voorstellen voor presentaties en lezingen die de banden tussen artistiek onderzoek en professionele muziekproductie verkennen. De deadline voor inzendingen is 3 februari.
Dit zijn de onderzoeksprojecten die in 2017 starten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.  Doctoraatsmandaten KASKAPer Forza di Levare: On Sculpture and Violence
Hoe leefbaar is het vastgoedberoep vandaag? En hoe kunnen we ons wapenen voor de toekomst om de leefbaarheid te garanderen? Als we naar de instroomcijfers kijken, dan blijkt het beroep van vastgoedmakelaar vandaag nog steeds goed te scoren. Maar wat zijn de gevolgen van deze populariteit voor de rendabiliteit?
Derdejaarsstudenten van de bachelor Vastgoed-landmeten die zich inschreven voor het keuzevak Hydrografie maakten op vrijdag 25 november een bedrijfsbezoek aan Dredging, Environmental and Marine Engineering NV (DEME). DEME is wereldwijd actief in baggeren, landwinning, haveninfrastructuur, offshore services voor olie- en gasindustrie, windenergie en sanering.

Pagina's