Overslaan en naar de inhoud gaan

Navorming - Leidinggeven voor teamverantwoordelijken

Deze opleiding wil teamverantwoordelijken wegwijzers en handvatten aanreiken om als leidinggevende coachend aan de slag te gaan. Binnen de opleiding leggen we de nadruk op het reflectief vermogen als garantie tot zelfsturing en permanente ontwikkeling; we maken verbinding met onszelf en de eigen praktijk als leidinggevende.

Over leidinggeven

In het coachen en ondersteunen van medewerkers heeft de directe leidinggevende een zeer belangrijke rol. Onderzoek wijst uit dat hij/zij een belangrijke plaats heeft bij het tot stand komen van een taakomgeving en klimaat dat bijdraagt tot motivatie en bevlogenheid van de medewerker.

Drie dimensies

In deze opleiding benaderen we vanuit verschillende dimensies de competentie leidinggeven en coachen.

 • De leidinggevende als mens, is het belangrijkste middel in contact met de medewerker. De uitspraak van Confucius indachtig ‘De wijze zoekt wat in hemzelf zit, de dwaas zoekt daarbuiten’ leggen we een focus op de verkenning van jezelf. Inzicht in jezelf en bewustwording van kwaliteiten dragen bij tot een beter functioneren in je persoonlijk leven en binnen je werk.

  We onderzoeken o.a. de communicatiestijl, eigen relatiepatronen, leiderschapsstijlen, krachten en leerpunten in perspectief van coachen als leidinggevende. We brengen hierbij met behulp van een breed scala aan instrumenten de krachten en hulpbronnen in kaart. Hiernaast maken we verbinding met de thema’s uit ons eigen leven. We zullen in dit proces  steeds de verbinding maken met de focus van de opleiding: (eigen) leiderschap. 
   
 • Het verwerven van een duidelijke en stevige visie op leiding geven/coachen van/aan een team en/of een individuele medewerker als teamverantwoordelijke en hiermee procesmatig aan de slag kunnen gaan is een tweede belangrijke dimensie.

  In de opleiding werken we met kaders en modellen die aansluiten op de positieve psychologie en een waarderende/oplossingsgerichte focus hanteren. Steeds zullen we de theorieën rond o.a. managementmodellen, leiderschapsstijlen, situationeel leiderschap, conflicthantering en werken met groepen vanuit een waarderende approach benaderen.  

  We werken steeds aan de hand van (eigen) casussen op een erg praktijkgerichte wijze.
 • Binnen een derde dimensie van de opleiding bieden we inzichten aan rond reflectieve methodieken. We denken hierbij aan supervsie/intervisie en coaching. We benaderen deze methodieken steeds vanuit een oplossingsgerichte attitude. De doelstelling hierbij is dat de deelnemers aan het einde van de opleiding zelfstandig werkvragen kunnen behandelen in een intervisiegroep.
   
Werkvormen

In het concept van deze opleiding werken we  binnen het kader van Themagecentreerde interactie (TGI).

Deze visie benadrukt het levend leren binnen groepen; het is een systeem van waarden en normen én een concrete methode om zichzelf en groepen te leiden. TGI gaat uit van een geloof in individuele en gemeenschappelijke ontwikkelingsmogelijkheden.

In het verlengde van TGI ligt onze waarderende aanpak waarbij we uitgaan van de krachten en mogelijkheden van onszelf en onze medewerkers.

In de opleiding gaan we steeds praktijkgericht aan de slag. Hierbinnen zullen we vorm geven aan de dimensies die we hierboven aangaven. 

De verwachtingen van de opleiding liggen hierin dat de deelnemers een duidelijke en stevige visie verwerven op leidinggeven en hiermee procesmatig aan de slag kunnen gaan. Hiernaast horen ze zowel het proces van het team als hun eigen proces te kunnen coachen. De opleiding richt zich daarom op twee aspecten:

 • Verwerven van managementvaardigheden.
 • De persoon van de leidinggevende (persoonsgericht).

Binnen de opleiding leggen we de nadruk op het reflectief vermogen als garantie tot zelfsturing en permanente ontwikkeling; we maken verbinding met de eigen praktijk.

Werkvormen die we zullen hanteren zijn o.a. casuïstiek, rollenspel, groepsopdrachten, psycho-drama, opstellingen, intervisie.

Thema’s die in de opleiding aan bod komen zijn o.a.:

 • TGI als concept
 • Leerstijlen van Kolb
 • Leiderschapsstijlen / situationeel leiden, 7 S-model
 • Werken met groepen en teams (Belbin / Alpha / omega positie)
 • Kernkwaliteiten
 • Communicatie (assertiviteit: basispatronen/ Roos van Leary)
 • Conflicthantering I
 • Intervisie / collegiale consultatie
 • Vergaderen
   
Doelgroep

Teamverantwoordelijken en leidinggevenden in de social-profit.
 

Praktische informatie

Data 

Donderdag 27 oktober 2022
Donderdag 24 november 2022
Vrijdag 25 november 2022
Donderdag 22 december 2022
Donderdag 19 januari 2023
Vrijdag 17 februari 2023
Donderdag 16 maart 2023
Donderdag 20 april 2023
 

Lestijden
Telkens van 10.00 tot 16.30 uur.

Prijs
€ 650,00

Deelnemers
Minimum 12, maximum 25

Docenten
Erwin Vermesen | Wim Stinkens

Inschrijven
Het inschrijvingsformulier onderaan.
Kies voor code 2222.

Locatie
AP Hogeschool
Noorderplaats 2
2000 Antwerpen

Contact
Coördinatie: judith.gondry@ap.be

Administratie: permanentevorming.gw@ap.be

T +32 3 220 57 13

Inschrijvingsformulier

Persoonlijke gegevens
Identificatiegegevens werk
Facturatiegegevens
Voor een inschrijvingsbedrag kleiner dan €100,00, wordt er uitsluitend op aanvraag een factuur aangemaakt.
Voor wie is de factuur bestemd?
Overig