Navorming - De veranderende positie van zorg op school: Activerende ondersteuning van leerkrachten | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Navorming - De veranderende positie van zorg op school: Activerende ondersteuning van leerkrachten

Het zorgteam van de school staat onder druk. Leerkrachten kloppen aan met vragen om met de toenemende diversiteit in de klas om te gaan. Ze verwachten concrete oplossingen en rekenen op ondersteuning. Ook het M-decreet vraagt van de school extra inspanningen omtrent het uitbouwen van een zorgbeleid. Hoe ga je als zorgcoördinator of leerlingenbegeleider om met deze evoluties in de zorg?

In deze vorming gaan we dieper in op de veranderende positie van het zorgteam op school. Het GOL(l)D-concept ‘Gericht ondersteunen van Leerkrachten in het Leren omgaan met Diversiteit’ vormt de rode draad. We vertrekken vanuit de basisprincipes van het handelingsgericht werken en vertalen het orthopedagogisch perspectief naar het onderwijs.  Je leert leerkrachten activerend te ondersteunen vanuit een duidelijke visie op zorg, waarin het belangrijk is dat de leerkracht de klasregie in handen houdt en gelooft in eigen competenties.

Werkvorm

Tijdens dit jaartraject werken we met vorming en begeleide intervisie. In de vormingen reiken we een duidelijk theoretisch concept aan dat aan te passen is aan de individuele schoolcontext. Door het werken met begeleide intervisie in groepjes van maximaal 8 deelnemers maak je kennis met diverse schoolcontexten. We vertrekken daarbij vanuit de eigen ervaringen van de deelnemers. Je krijgt individuele feedback en je wordt concreet ondersteund in je begeleiding van leerkrachten.  We werken hierbij met ingebracht eigen materiaal. 

Getuigenis

"Het concept is vernieuwend in dat opzicht dat er een redelijke en duidelijke structuur is om leerkrachten te coachen. Voor deze cursus heb ik al wel nascholingen gevolgd over het coachen van leerkrachten. Maar meestal bleef dit zeer theoretisch. De structuur van dit concept maakt het praktisch haalbaar om in te zetten tijdens coachingsmomenten van de leerkrachten. En dit heeft niet enkel betrekking op de leervragen van de kinderen, maar ook op die van de leerkrachten zelf (klasmanagement)."
Zorgcoördinator basisschool, deelnemer proefproject 2014-2015.

Doelgroep

Zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en alle ondersteunende functies binnen gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

Praktische informatie

Docenten
Mieke Avonds en Joke Adriaensens
Lectoren opleiding bachelor in de orthopedagogie- optie onderwijsondersteuning van de professionele bachelor in de Orthopedagogie.

Data

Vorming 1 donderdag 25/01/2019  9u - 12u
Vorming 2 donderdag 02/02/2019  9u - 12u
Intervisie 1 donderdag 23/02/2019  9u - 12u
Intervisie 2 donderdag 23/03/2019  9u - 12u
Intervisie 3 donderdag 02/05/2019  9u - 12u

 

Inschrijving
De opleiding is volzet.

Locatie

AP Hogeschool Antwerpen

Prijs
€295,00

Contact
Joke Adriaensens
joke.adriaensens@ap.be

Mieke Avonds
mieke.avonds@ap.be