Overslaan en naar de inhoud gaan

Navorming - Activerende ondersteuning van leerkrachten

Diversiteit vraagt extra inspanningen omtrent het uitbouwen van een zorgbeleid. Hoe ga je als zorgcoördinator, leerlingenbegeleider of ondersteuner om met deze evoluties in de zorg?

In deze vorming gaan we dieper in op de veranderende positie van het zorgteam op school. Het GOL(l)D-concept ‘Gericht ondersteunen van Leerkrachten in het Leren omgaan met Diversiteit’ vormt de rode draad. We vertrekken vanuit de basisprincipes van het handelingsgericht werken en vertalen het orthopedagogisch perspectief naar het onderwijs.  Je leert leerkrachten activerend te ondersteunen vanuit een duidelijke visie op zorg, waarin het belangrijk is dat de leerkracht de klasregie in handen houdt en gelooft in eigen competenties.
 

Werkvorm

Dit traject bestaat uit vorming en begeleide intervisie. In de vormingen reiken we een duidelijk theoretisch concept aan dat aan te passen is aan de individuele schoolcontext.  We baseren ons hierbij op het boek van Inge Van de Putte en Elisabeth De Schauwer (2018):  Leren omgaan met diversiteit in de klas, Het GOL(L)D-concept in de praktijk. Uitgeverij Lannoo. 

Door het werken met begeleide intervisie in groepjes van maximaal 7 deelnemers maak je kennis met diverse leervragen. We vertrekken daarbij vanuit de eigen ervaringen van de deelnemers. Je krijgt individuele feedback en je wordt concreet ondersteund in je begeleiding van leerkrachten.  We werken hierbij met ingebracht eigen materiaal. 
 

Getuigenis

"Het concept is vernieuwend in dat opzicht dat er een redelijke en duidelijke structuur is om leerkrachten te coachen. Voor deze cursus heb ik al wel nascholingen gevolgd over het coachen van leerkrachten. Maar meestal bleef dit zeer theoretisch. De structuur van dit concept maakt het praktisch haalbaar om in te zetten tijdens coachingsmomenten van de leerkrachten. En dit heeft niet enkel betrekking op de leervragen van de kinderen, maar ook op die van de leerkrachten zelf (klasmanagement)."
Zorgcoördinator basisschool, deelnemer.
 

Doelgroep

Ondersteuningsnetwerken, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en alle ondersteunende functies binnen gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.
 

Praktische informatie

De opleiding is volzet voor dit academiejaar. Via dit formulier kan je je registeren indien je interesse hebt om de opleiding volgend academiejaar te volgen.

Daarnaast bieden we deze vorming ook steeds op maat aan voor ondersteuningsnetwerken en scholengroepen. Je kan hiervoor contact opnemen met de docenten (zie hieronder).

Docenten
Mieke Avonds en Joke Adriaensens
Lectoren opleiding bachelor in de orthopedagogie- optie onderwijsondersteuning van de professionele bachelor in de Orthopedagogie.
 

Prijs
€ 395 (boek verkrijgbaar aan verminderd tarief)
 

Locatie
AP Hogeschool Antwerpen
Departement Gezondheid en Welzijn
Noorderplaats 2
2000 Antwerpen


Contact
Joke Adriaensens
joke.adriaensens@ap.be

Mieke Avonds
mieke.avonds@ap.be