U bent hier

Management en Communicatie

Studieloopbaanbegeleiding

Van een student aan de hogeschool wordt zelfstandigheid verwacht. Dat wil echter niet zeggen dat we je aan je lot overlaten. Afhankelijk van de vragen waarmee je zit of de situatie waarin je je bevindt, kan je bij verschillende diensten of personen terecht. AP Hogeschool voorziet in volgende begeleiding:

Begeleiding bij studeren en plannen

Onderwijzend en administratief personeel
Bij lectoren, docenten en secretariaatsmedewerkers kan je terecht  met al je vragen die met je opleiding te maken hebben.

Studentenbegeleiders of studieloopbaancoaches
Ieder departement heeft één of meerdere studentenbegeleiders of studieloopbaancoaches die met respect en de nodige discretie te werk gaan. Bij hen kan je terecht met vragen over de verwerking van een cursus, studiemethode of studieplanning.

Leerstijl- en motivatietest
In verschillende opleidingen kunnen eerstejaars meedoen aan de Leerstijl- en Motivatietest (Lemo). Zo peilen we naar de motivatie en leercompetenties bij onze studenten. Als dat nodig blijkt, kunnen we onze studenten extra begeleiden.

Begeleiding bij het uitstippelen van een studietraject

Wil je een minder zwaar pakket opnemen, vrijstellingen aanvragen of van richting of school veranderen? Dan voorzien we in trajectbegeleiding. Tijdens een persoonlijk gesprek zoeken we samen met jou naar het geknipte opleidingstraject. Daarbij bieden we ondersteuning op maat: we bekijken het leerkrediet, zoeken naar vrijstellingen en bepalen een haalbaar persoonlijk traject.

Begeleiding voor studenten met specifieke noden

Heb je specifieke noden? Dan kan je individuele aanpassingen aanvragen. Studenten met specifieke noden zijn studenten die naast studeren ook nog:

 • een functiebeperking hebben (dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, adhd, een motorische, visuele of auditieve handicap,...);
 • met een ernstig medisch of psychisch probleem kampen;
 • sport of kunst beoefenen op topniveau;
 • werk en studie combineren;
 • voor een gezin zorgen;
 • met andere moeilijkheden kampen

De studieloopbaancoach of studentenbegeleider ondersteunt je bij de samenstelling van je dossier en begeleidt je bij het proces van aanvraag tot afhandeling van het dossier.

Begeleiding bij persoonlijke moeilijkheden

Studenten die zich niet goed in hun vel voelen, kunnen een beroep doen op de studentenbegeleider of studieloopbaancoach. Indien nodig kan die doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners intern (psychologische dienst sociale voorzieningen) of extern.

Ook de dienst Studentenvoorzieningen van AP organiseert trainingen rond faalangst, assertiviteit, mindfulness, solliciteren enzovoort.

Taalbegeleiding

Studenten die problemen hebben met taal of taalvaardigheden kunnen terecht bij een taalcoach. Naast de begeleiding die in de meeste opleidingen voorzien is, kan je ook terecht bij de centrale taalbegeleider van onze hogeschool.

 • Kost het schrijven van een tekst je moeite?
 • Haalde je een zwakke score op een taalscreening?
 • Twijfel je over de inhoud van een stage- of reflectieverslag?
 • Vind je het moeilijk zelfgeschreven teksten te structureren?
 • Krijg je opmerkingen op grammatica en spelling? Of twijfel je nog steeds aan de spelling van de werkwoorden?
 • Gebruik je te veel spreektaal in schriftelijke opdrachten?
 • Klinkt je taal niet professioneel of academisch genoeg?
 • Heb je hulp nodig bij het samenvatten van een cursus of het lezen van wetenschappelijke teksten?

Neem dan contact op met taalpunt@ap.be (T. 03 220 57 76). Je wordt individueel of in kleine groepjes begeleid om aan je taal te werken. De begeleiding gebeurt volledig op jouw maat.

De ombudspersoon

Stel je je vragen bij de juistheid van evaluaties (examens, opdrachten, bachelor- of masterproef, ...), het correct toepassen van procedures of voel je je binnen de context van je studieloopbaan niet correct behandeld? Richt je dan tot de departementale ombudspersoon. Deze persoon waakt erover dat het algemeen onderwijs- en examenreglement correct wordt toegepast en bemiddelt, indien nodig, bij geschillen. Indien interne bemiddeling niet aan de orde is of niet slaagt, kan de ombudspersoon ook doorverwijzen naar derden.

Contact

Heb je vragen over een van deze vormen van studieloopbaanbegeleiding? Wens je meer info?
Stuur een mailtje naar: stap@ap.be.

Studentenvoorzieningen

Wens je meer info over één van de volgende thema's?

 • op kot gaan en studeren in Antwerpen
 • studentenjobs
 • studietoelagen en financiële ondersteuning
 • psychologische ondersteuning
 • mobiliteit, cultuur, sport, voeding

Lees dan meer over de studentenvoorzieningen van AP, kortweg STUVO AP.