U bent hier

Management en Communicatie

Onderzoek

In het Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek aan het departement Management en Communicatie staat de wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en werkveld centraal. De onderzoeksvragen komen veelal voort uit een concrete behoefte vanuit de beroepspraktijk. De uitwerking gebeurt  in nauwe samenwerking met universitaire partners en partners uit het werkveld. Zowel docenten als studenten worden waar mogelijk betrokken bij de onderzoeksactiviteiten.

Er ligt veel nadruk op de terugkoppeling van de onderzoeksresultaten naar de beroepspraktijk en naar het onderwijs. Valorisatie met het oog op innovatie en expertiseopbouw.
Dit vertaalt  zich in de organisatie van talrijke congressen, bijscholingen, evenementen, …  in onderwijs- en curriculumvernieuwing en in professionalisering van docenten.

Het departement Management en Communicatie bouwde reeds expertise op binnen zeer diverse domeinen: corporate video, hotelmarketing, custom magazines, social media in de hotelsector, juridische knelpunten in het elektronisch medisch dossier, ….