U bent hier

Management en Communicatie

Contact en inschrijven

Toegepaste Informatica / Office Management / Hotelmanagement /
Communicatiemanagement / Journalistiek / Bedrijfsmanagement / Rechtspraktijk

Meistraat 5
2000 Antwerpen
E mc@ap.be
T +32 3 220 55 20

Openingsuren campus

Het onthaal van de campus is elke werkdag open van 8.15 tot 12.15 uur en 12.45 tot 17.15 uur.

Openingsuren studentensecretariaat

Maandag8.15-13.00 uur13.45-16.30 uur
Dinsdag8.15-9.00 uur12.00-16.30 uur
Woensdag8.15-13.00 uur
Donderdag8.15-13.00 uur13.45-16.30 uur
Vrijdag8.15-9.00 uur12.00-15.30 uur

Opgelet: voor inschrijvingen kunnen afwijkende uren van toepassing zijn.

Inschrijven

Vanaf 10 maart 2018 kan je je inschrijven. Dat doe je door je online te registreren op inschrijven.ap.be. Na je online registratie krijg je een mail van het studentensecretariaat om je afspraak in te plannen en kom je langs op het studentensecretariaat om je inschrijving te vervolledigen. Wie zich wenst in te schrijven na 15 oktober 2018, zal eerst een aanvraag ‘laattijdige inschrijving’ moeten indienen bij de toelatingscommissie, via het opleidingshoofd.

 

Welke documenten breng je mee

De volgende documenten heb je zeker nodig wanneer je je definitief komt inschrijven:

 • Een kopie van je diploma secundair onderwijs
 • Je identiteitskaart
 • Als je in het voorafgaande academiejaar recht had op een beurs: een document om dit te bewijzen

Bij je definitieve inschrijving zal je ook meteen de betaling van de studiekosten met Bancontact (niet met VISA) in orde moeten brengen. Heb je moeite om het inschrijvingsgeld in één keer te betalen, neem dan voordien contact op met STUVO AP. Deze dienst helpt je met het aanvragen van een studiebeurs en kan financiële ondersteuning bieden.

Wanneer een van de volgende situaties voor jou van toepassing is, neem je best eerst contact op met het studentensecretariaat van jouw opleiding. Daar kan men je vertellen welke extra documenten je moet voorzien of welke extra stappen je moet ondernemen.

 • Je wil vrijstellingen aanvragen.
 • Je wil je inschrijven voor een individueel traject
 • Je wenst gebruik te maken van bijzondere faciliteiten omdat je studie met werk en/of gezin combineert, topsporter of cultuurbeoefenaar bent, een functiebeperking hebt of kampt met een ernstig medisch of psychisch probleem.
 • Je hebt een buitenlands diploma.
 • Je hebt geen diploma van het secundair onderwijs.
 • Je hebt al eerder hoger onderwijs gevolgd en je hebt niet voldoende leerkrediet.
 • Je bent niet Nederlandstalig en je hebt niet minstens één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs of 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs met succes voltooid. In dat geval moet je slagen voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen.
 • Je hebt niet de Belgische nationaliteit.
 • Je wil je na 15 oktober 2018 nog inschrijven voor het academiejaar 2018-2019.