U bent hier

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

Tentoonstellingen & publicaties

De Lange Zaal

De Lange Zaal is de monumentale tentoonstellingsruimte (900m2) verbonden aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Naast thematische tentoonstellingen (al dan niet door docenten/kunstenaars/gastcuratoren en/of in samenwerking met museale of wetenschappelijke/artistieke partners) kunnen er ook solotentoonstellingen met werk van gereputeerde alumni plaatsvinden. Doctorandi kunnen haar inzetten voor de presentatie van hun onderzoek. Daarnaast leent de zaal, met aansluitend de grote hal, zich uitstekend voor culturele manifestaties als concerten, performances of kunstboekenbeurzen. De werking van De Lange Zaal kadert volledig binnen het artistieke en pedagogische project van de Academie.

Meer info en een overzicht van de tentoonstellingen: www.delangezaal.be

foto: tentoonstelling Andere Tijden?

De Wintertuin

In het hart van de Academie bevindt zich de Wintertuin. Deze plek is de kern van het artistieke experiment binnen de school. Hier presenteren studenten hun projecten, laten onderzoekers het publiek kennismaken met de voortgang van hun artistieke onderzoek en worden de resultaten van bachelor- en masterclasses gepresenteerd. Interdisciplinaire projecten laten het in deze vierkante ruimte knetteren van energie. De Wintertuin is ons artistieke labo.

Een overzicht van evenementen in de Wintertuin vind je in onze kalender.

foto: Sketch the Sound 2015

Track Report

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen streeft niet enkel naar het verstrekken van excellent hoger beeldend kunstonderwijs, maar wil zich als kennisinstelling ook duidelijk profileren op het gebied van artistiek onderzoek. Artistiek onderzoek vertrekt van een probleemstelling die gerelateerd is aan de artistieke praktijk. Het expliciteert zijn eigen positie in de context van het betrokken vakgebied en de daarbinnen gangbare benaderingswijzen. Het onderzoek leidt tot vernieuwende (artistieke, soms ook theoretische en/of methodologische) inzichten die bediscussieerd kunnen worden in een dialoog met peers.

track report is een online tijdschrift dat niet enkel rapporteert over de vooruitgang van de diverse onderzoeksprojecten en de publicatie van track report cahiers, maar dat deze onderzoeksprojecten ook wil linken aan andere activiteiten binnen de Academie enerzijds en aan actuele thema’s anderzijds.

FORUM+

FORUM+ wordt uitgegeven door het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Samen vormen zij de Schools of Arts van de AP Hogeschool. Het tijdschrift, dat drie keer per jaar verschijnt (maart, juni, november), is de opvolger van het vroegere conservatoriumtijdschrift Forum, Tijdschrift over Onderwijs en Podiumkunsten. 

Meer over FORUM+.